Jak nedávno informoval Pražský deník, proti znění novely otevřeně vystoupila především iniciativa Auto*Mat, zabývající se dlouhodobě dopady dopravy na život v metropoli. Ta otevřeným dopisem požádala poslance, aby odmítli pozměňovací návrh k novele. „Fakticky totiž ruší limity na ochranu lidského zdraví před hlukem," vysvětlil člen výkonné rady iniciativy Vratislav Filler.

„Stávající zátěž populace hlukem je už nyní neúnosná, hlavním zdrojem hluku je přitom zejména silniční doprava. Pozměňovací návrh předložený výborem pro zdravotnictví nově umožňuje provozovatelům nadměrného zdroje hluku nedodržovat venkovní hlukové limity," popsal dále.

Koncerty nevadí, vrtání v bytě ano…

Včera dřívější obavy Fillera potvrdila i senátorka a někdejší zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová (nezávislá). I podle jejích slov novela výrazně omezuje ochranu občanů před hlukem. „Je to zásadní prolomení současné situace," konstatovala. Normu považuje za nesystémovou, nepřehlednou a bude prý usilovat o změnu.

Kromě dopravy, jíž se obšírně ve zmíněném otevřeném dopise poslancům zabývala iniciativa Auto*Mat, si Seitlová všimla i celé řady dalších aspektů, které mohou lidem ve městě znepříjemnit život.

Návrh podle jejího hodnocení vytváří nerovnosti mezi těmi, kterých se hluk dotýká. Někomu prý ukládá povinnosti navíc, jiný z údajně neznámých důvodů povinnosti nemá. „Zdůrazňuji, že nejvíc vadí vypuštění ustanovení, že tím, co může ohrozit zdraví, je hluk z hudební produkce ve venkovním prostoru," zmínila například senátorka.

Zjednodušeně řečeno, novela zákona nepovažuje venkovní hudební produkci za hluk, nýbrž za zvuk. Jde nejen o koncerty, festivaly a jiná hudební vystoupení, ale třeba v případě Prahy i o hudební produkci ve venkovních částech restaurací a hudebních klubů. Pro zvuk ovšem novela nestanoví limity a nepodléhá ani státnímu dozoru.

Právo vstupu do obydlí

„Podle návrhu novely půjde o každou produkci, ať už bude trvat jakkoliv dlouho. Lidé se nebudou moct bránit ani mít právo si stěžovat," upozornila senátorka.

Co je ale zřejmě ještě problematičtější je možnost prolomení principu ochrany práva na soukromí. Podle senátorky bude mít úředník, nebo poučený odborník právo okamžitého vstupu do soukromého obydlí, aby zjistil, z čeho hluk pochází.

A to jen na základě orientačního měření o překročení limitů hluku. Týkalo by se to prý i případů, kdy lidé krátkodobě ve svých obydlích vrtají a provádějí stavební úpravy, což by mohlo narušit pokojné soužití.

Bude možné udělit trvalou výjimku?

Co se zmíněné dopravy týče, iniciativa Auto*Mat upozornila na údajně mylné argumenty předkladatelů pozměňovacího návrhu. Jeho schválení podle nich má mimo jiné usnadnit výstavbu komunikací, určených pro veřejnou dopravu v městském prostoru.

„Jenže kromě usnadnění výstavby tramvajových, či železničních tratí se stane jednodušší i stavba komunikací pro silniční dopravu. Ta však obyvatele měst zatěžuje dalšími doprovodnými negativními vlivy," stojí kromě jiného v otevřeném dopise, adresovaném poslancům.

Filler se domnívá, že schválení pozměňovacího návrhu se stane jakýmsi bianco šekem pro trvalou výjimku pro hlukové limity mimo budovy.

Čtěte také: Na Prahu dopadne ještě větší hluková zátěž, varuje iniciativa