„Studenti se museli naučit orientovat v odborné terminologii a především vyhledávat data a argumenty,“ říká vyučující Alena Podlešáková. Studenti se například shodli, že je nutné se zabývat kybernetickou bezpečností a bojem proti fake news, aby byli schopni rozeznávat manipulace a nepravdy. Probrali i kauzu společnosti Huawei.

Po dva dny pracovali ve výborech, třetí den se zasedání zúčastnili absolventi Zatlanky, kteří návrhy rezolucí komentovali či rozporovali. Diskutovalo se výhradně v angličtině.

„Studenti se naučí mnohem více než při sezení v lavici. Anglicky mluvící prostředí si tak zažijí přímo ve škole,“ doplňuje Podlešáková. Podle ní je důležité, že se studenti učí diskutovat. Rovněž také pochopí fungování parlamentních institucí v praxi.

Nemoci, roboti i hrozby z Ruska

Výbor pro sociální problémy například navrhl, aby se v následujícím období řešily takzvané opomíjené nemoci, se kterými přicházejí do Evropy migranti. Výbor pro vzdělání vyzval k realizaci moderních výukových metod. Výbor pro zemědělství se zaměřil například na využití robotů EcoRobotix, určených pro omezení pesticidů. Bezpečnostní výbor se zabýval hrozbami z Ruska a Číny.

Zasedání řídili dva prezidenti, kteří vše organizovali, pomáhali výborům a vedli valné shromáždění. „Bylo to náročné. Museli jsme se naučit mluvit před lidmi a pracovat s nimi. V některých případech bylo i těžké dosáhnout shody,“ říká studentka Catherine Portway. Zasedání zakončila závěrečná diskuse a slavnostní zakončení v simulovaném valném shromáždění.