Způsobilo to veliké potíže. Vlaky nejezdily v obou případech více než hodinu a cestující tak odjížděli se zpožděním až 70 minut.

„Poprvé vypadlo napájení. Stalo se to po čtvrté hodině ráno. Částečně se podařilo provoz obnovit po páté a definitivně pak v půl šesté. V druhém případě přestalo na hlavním nádraží fungovat zabezpečovací zařízení. To se stalo po desáté dopoledne a přibližně v půl dvanácté začaly vlaky opět jezdit,“ vysvětlila Anna Kodysová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC)

Cestující byli zmatení

Přerušení provozu se projevilo také na dalších pražských nádražích. Například cestující na vršovickém nádraží, kde byl redaktor Deníku, byli již po hodině čekání, kdy se doba zpoždění neustále prodlužovala, značně nervózní. Navíc nikdo z personálu nádraží nebyl schopen podat žádnou přesnou informaci ani o důvodech, ani o celkové době zpoždění.

Na kolejích se shromažďovaly vlaky, které měly pokračovat na Hlavní nádraží. Po několika desítkách minut průvodčí procházeli chodbičkami a doporučovali cestujícím přestup na městskou hromadnou dopravu.

„Nejdříve oznámili čtvrthodinové zpoždění, potom dvacetiminutové a teď to vpadá na 40 minut. Na Hlavním nádraží mi navazuje vlak do Děčína, takže ho pravděpodobně nestihnu,“ stěžoval si Jakub Hlavica, který přijel rychlíkem z Českých Budějovic.

Zmatení cizinci

Na nádraží Praha Vršovice také nečekaně a neplánovaně zastavilo pendolino a jeho cestujícím bylo z palubního rozhlasu doporučeno přestoupit na tramvaj. Stovky lidí zaplnilo nádraží, které není na podobný nával cestujících zvyklé.

Mnoho cizinců, vůbec nevědělo, co dělat. „Ve vlaku nám sice něco říkali, ale i když to asi bylo anglicky, moc jsem nerozuměla. Mám teď jít na tramvaj nebo přijede nějaký jiný vlak?,“ ptala se zmateně postarší Angličanka na druhém nástupišti kolemjdoucích.

Museli na jiná nádraží

Mnoho cestujících, kteří uvízli na hlavním nádraží, museli také využít městskou hromadnou dopravu. „Některé vlaky, jež normálně odjíždí z hlavního nádraží, vyjížděli například ze Smíchovského nádraží nebo z Vysočan. Na informacích se naši zaměstnanci samozřejmě podali potřebné informace,“ řekla Radka Pistoriusová, mluvčí Českých drah.

Dále upozornila, že v případě obdobných potíží mohou cestující využít služeb informační telefonní linky 840 112 113. „O přerušeních provozu jsou pak také vždy aktuální informace na našich internetových stránkách,“ doplnila Pistoriusová.

LUKÁŠ MAREK, JAN PIROCH