Zatím poslední podnět k vytvoření studie dali pražští radní pro oblast Nových Dvorů, kudy povede trasa metra D. „Veškeré lokality v okolí budoucích stanic metra bychom rádi důkladně prověřili, jak z hlediska kapacit, tak z hlediska kvality urbanismu,“ říká primátorův náměstek Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Ucelený přístup?

Městská část Praha 14 vznesla požadavek na zpracování urbanistické studie pro území Kyjí-Hutí. Radní proto na jaře pověřili Institut plánování a rozvoje (IPR), aby vybral firmu, která studii zpracuje. „Smyslem je vytvořit podmínky pro budoucí kvalitní zástavbu tak, aby byly zachovány přírodní hodnoty a mohla vzniknout rekreační lokalita,“ upřesnil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Funkcionalistická vilová kolonie Baba má být lépe chráněna před nekoordinovanými zásahy. „Ucelený přístup je v městském plánování důležitý, a v případě osady Baba to platí dvakrát. Koncepční studie je nástroj, který nám nejlépe ukáže, jak dál postupovat,“ vysvětluje Hlaváček.

Jediný úspěch

IPR dostal také za úkol nechat vypracovat urbanistickou studii pro Nový Sedlec nedaleko Suchdola, kde se nedaří nalézt shodu nad tím, jak by se měla lokalita rozvíjet. Podobný cíl, byť v úplně jiném území, má i na Žižkově. Tam je potřeba zkoordinovat projekty, jejichž výstavbu chystají developeři. „Začneme analýzami, které nám napoví, jak je na tom lokalita z hlediska dopravy a kvality zeleně. Cílem je připravit podrobný plán včetně odhadu finančních nároků a komunikace s Prahou 3, dopravním podnikem a památkáři,“ říká Boháč.

Nakolik se bude Praha územními studiemi řídit při schvalování projektů, zůstává otázkou. V ideálním případě by se měly překlápět do regulačních plánů, které jsou závazné. Dosud se však v Praze podařilo schválit pouze jediný pro lokalitu Anenská.

„Na komplexní dokumentaci se pracuje od 1978 a jediné, co platí, je Anenská čtvrť. Je to úkol, na který dlouho město nestačilo a nedaří se,“ shrnula stav Kristýna Drápalová z Komise Rady hl. m. Prahy pro památkovou péči.