Ministerstvo vnitra vytklo hlavnímu městu při kontrole Pravidel pronajímání bytů v říjnu 2018 celkem 30 pochybení. Hlavní výtky směřovaly k vstupním kritériím pro podání žádostí o nájem v městském bytě. Šlo například o vyloučení žadatelů s trvalým pobytem na území města kratším pěti let či automatické vyloučení všech žadatelů, kteří vlastní nemovitost bez toho, aby si město zjistilo, zda lze spravedlivě požadovat využívání dané nemovitosti k trvalému bydlení.

U bytů pro osoby v sociální tísni pravidla vyžadovala, aby domácnost žadatele měla příjem ve výši násobku průměrné měsíční mzdy v Praze. „Matka samoživitelka se třemi dětmi musela podle starých pravidel vydělávat minimálně 33 500 korun měsíčně, aby mohla žádat o městský byt pro osoby v sociální tísni. Přitom podle průzkumu z minulého roku mají příjmy nad 30 000 korun pouze čtyři procenta samoživitelek. Takové vymezení šlo naprosto proti smyslu existence bytů pro osoby v sociální tísni,“ řekl radní Adam Zábranský.

Transparentní bodová kritéria

Vedení Prahy se shodlo v koaličním prohlášení, že obecní bytový fond bude využívat efektivněji – s bydlením pomáhat lidem, kteří nedosáhnou na tržní nájem bytu, a při posuzování klást důraz na bytovou nouzi žadatele. Stávající pravidla nebyla dostatečně transparentní, neobsahovala totiž žádný klíč, na základě kterého byli nájemci vybíráni.

Nová pravidla obsahují transparentní bodová kritéria i možnost individuálního posouzení situace žadatele. Současně poprvé systematicky kombinují zajištění bydlení a různých typů podpory podle individuálních potřeb nájemců, ať už jde o zdravotní či sociální služby.

Nová pravidla také kladou daleko větší důraz na spolupráci s městskými částmi, a to zvláště v případě bytů pro osoby v sociální tísni. Městské části by měly zajišťovat sociální šetření u svých občanů, kteří chtějí žádat o magistrátní byt.

V případě, že bude byt přidělen a domácnost bude mít nějakou potřebu podpory, obrátí se magistrát na městskou část a podporu společně zajistí. „Praha bude nově potřebovat úplně nové typy služeb, které za našimi nájemci dojdou až domů. Takové služby budou prospěšné i pro naše stávající nájemníky. Na zajištění jejich financování už magistrát intenzivně pracuje,“ dodal Zábranský.