„Na této schůzce panovala shoda, že je potřeba personální změny urychlit. Je naprosto nezbytné, aby personální složení dozorčí rady a představenstva reflektovalo obchodní podstatu a nevyužitý potenciál kongresového centra, aby orgány společnosti byly akceschopné a rozhodovaly efektivně," uvedla po jednání primátorka Adriana Krnáčová.

„Kongresovému centru chybí jasná strategie, jakým směrem by se mělo v budoucnu vydat. Jak už jsem uvedla minulý týden, do této odborné debaty chceme zapojit nejen akcionáře, ale i zástupce Institutu plánování a rozvoje či ekonomy," dodala.

Místo odvolaných členů představenstva KCP se do svých funkcí usadila Ivana Prosecká, Daniel Štěpán, Michal Jordán a Radim Haluza. Do dozorčí rady společnosti byla zase nově zvolena Eliška Kaplický Fuchsová, Iva Kotvová, Adam Kočík a Zdenka Klapalová.