Vzhled cedulí se často liší i podle jednotlivých čtvrtí, na mnoha místech navíc zcela chybějí. To podle magistrátu vede často spíše ke zmatení než lepší orientaci obyvatel a návštěvníků města. „Cílem bude řešení, které vizuálně celý systém sjednotí, ať už jste v metru, na Staroměstském náměstí, nebo před hlavním nádražím,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Město si proto objednalo studii, která má mimo jiné najít nejhorší prohřešky proti snadné orientaci a navrhnout jednotné řešení pro všechny druhy dopravy i chodce. Analýza má rovněž přinést odhad nákladů na kompletní proměnu městské navigace. Výsledky mají být na stole začátkem příštího roku, následně chce město vypsat samotnou soutěž pro umělce a kreativce všeho druhu, ze které by měla vzejít přesná podoba nového systému.

Prvotní analýzu zpracovává sdružení firem EY a PRO CEDOP ve spolupráci s ČVUT. „Dostupnost a kvalita informací ve veřejné dopravě jsou klíčové. Cesta se pak stává příjemným zážitkem a je to bez stresu. Informační systém musí být pro cestujícího parťákem, který ho nezklame,“ říká Petr Šlegr ze společnosti PRO CEDOP. Podle něj se záměr zdaleka netýká jen turistů.

Strohé informace v přestupních uzlech

„Každý někdy cestuje do míst, kde ještě nebyl. A rozhodně neplatí, že navigační systémy jsou pouze drahá elektronická zařízení. Hodně muziky lze docílit použitím i obyčejných ukazatelů a neproměnných panelů s vhodným obsahem,“ doplnil Šlegr.

K největším nedostatkům podle něj patří strohé informace v přestupních uzlech z metra na tramvaj. Zatímco cedule v metru hlásá pouze směr, kam tramvaj jede, zastávkový označník zase obsahuje jen číslo. Pokud si to cestující neumí spojit, upadá ve zmatek. V uzlech chybějí například i plánky okolní lokality.

Co podnik, to cedule

Studie má vyřešit i kompetence, tedy kdo bude za nový systém zodpovědný. Dnes ve věci panuje roztříštěnost, své cedule mají dopravní podnik, České dráhy, městské části, magistrát nebo Pražská informační služba.

„Kvalitní a funkční informační systém podporuje i udržitelnou mobilitu ve městě, především tím, že více zpřístupňuje využití veřejné dopravy, usnadňuje pěší chůzi i cyklistiku,“ doplnil ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč. Město chce do diskuse zapojit širokou veřejnost, když zprovoznilo webovou stránku, kam mohou občané posílat své návrhy.