„Nikdo neví, kdy má být přestavba dokončena. Měli jsme za to, že do konce října, ale nevypadá to tak,“ svěřuje se mi jeden z pracovníků Českých drah, který si nepřál být jmenován.

„Lidé jsou už tím otrávení. Je to pro ně dost nepříjemné. Zvlášť o víkendu, kdy je tu větší nával,“ dodává.

Loni na podzim začala přestavba secesní vstupní haly Masarykova nádraží.

Na dokončení se netrpělivě čeká. Ťukání a bušení doléhající ze stavby přehlušují pouze hlášení oznamující příjezdy a odjezdy vlaků.

„Teď je to tu všechno rozbourané, chodí tu daleko méně lidí,“ říká Roman Duda, místní prodejce časopisu Nový Prostor.

Stejně jako cestující se také on nemůže dočkat, až bude oprava haly dokončena.

„Pořád lepší, že to rekonstruují, než aby to zbourali,“ říká důchodkyně, která čeká na zpožděný vlak do Pardubic. „Měli v plánu to zbourat a postavit tu paneláky, tak buďme rádi, že to dopadlo takhle.“

Ani majitelé či zaměstnanci obchodů netuší, kdy přesně přestavba secesní historické dominanty nádraží skončí.

Jak je to s prodejem Masaryčky?

První pražské nádraží začalo chátrat a vedení Českých drah (ČD) se rozhodlo odprodat parcely, které jsou v přilehlém okolí historické budovy. Nejprve nádraží hrozila demolice, nyní se šíří zprávy, že České dráhy chtějí pozemky okolo budovy prodat pod cenou.

Jádrem problémů, které nyní obestírají Masarykovo nádraží, je komplikace se smlouvou z roku 2004. Tehdy dozorčí rada ČD schválila vytvoření společného podniku Masaryk Station Development (MSD), v němž držely dráhy minoritní podíl. Většinový získalo konsorcium Masaryk Station Investment (MSI).

Konsorcium se smluvně zavázalo, že na opravu nádraží a další výstavbu vynaloží pět až osm miliard korun. V kontraktu však nestálo, dokdy má být státem chráněná památka opravena. Ačkoli ve smlouvě bylo uvedeno, že investor má nádraží opravit, konsorcium argumentovalo tím, že nemá převedeny nájemní smlouvy. Dalším kamenem úrazu ve smlouvě z roku 2004 je předkupní právo k parcelám po dokončení projektu. Podle tohoto práva mohla MSD koupit od drah zhruba 125 tisíc metrů čtverečních pozemků, včetně nádraží, maximálně za 900 milionů korun. Jelikož smlouva nestanovuje termín dokončení projektu, investor by mohl drahám uvedenou výši částky zaplatit až za padesát let, tedy za dobu, po kterou má mít konsorcium v nájmu drážní nemovitosti.

Do jednání o využití nádraží se letos vložila investiční skupina Penta, která vstoupila do společnosti MSI. Vedení drah se nyní s investorem snaží dohodnout. Penta by měla od drah odkoupit podíl ve firmě MSD, tedy i pozemky, ale bez kolejí a nádraží. České dráhy by si pak za výnos z prodeje opravily nádraží samy.

ANKETA: Masarykovo nádraží očima cestujících
1. K čemu využíváte Masarykovo nádraží? 2. Jste spokojeni s jeho současným stavem? 3. Jak by vás ovlivnilo jeho zrušení?


Jan Feldigel, Rakovník
1. K cestování do práce.
2. Moc nejsem, mohlo by se to trochu zmodernizovat.
3. Zkomplikovalo by se mi dojíždění. Je to historická památka, takže bych byl určitě proti tomu.

Tamara Štorková, Košíře

1. K cestování na chalupu.
2. Určitě ne. Už se těším, až se to opraví. Hlavně aby se to nepronajímalo pro nějaké podnikatele. Ať tady u nádraží udělají krásný park a opraví to tu.
3. Byla bych zásadně proti tomu! Za prvé je to památka a za druhé výhodné pro nás cestující.

Jan Páv, Čelákovice

1. K cestování do práce.
2. Ne. Bylo by super, kdyby to po rekonstrukci vypadalo jako například na hlavním nádraží.
3. Musel bych jezdit autem, což je dost nepohodlné a zdlouhavé.

Jarmila Kovačicová, Strašnice
1. Hlavně k odjezdům na chalupu.
2. Teď teda určitě ne. Bylo by dobré, kdyby se tu zlepšily toalety, byly zde nějaké lavičky, jelikož tu teď není kde si sednout.
3. To by bylo špatný. Je odtud dobré spojení a je to v centru města.

Věra Solařová, Žižkov
1. Já tudy moc často nejezdím, ale občas jedu vlakem do Klánovic na exkurze.
2. No, mohlo by to být lepší.
3. Byla by to škoda, jelikož je to historické nádraží.

Vladimír Kopecký, Nusle
1. Velice zřídka tudy projíždím. Jezdím na chalupu.
2. Absolutně nejsem. Doufám, že to tu po rekonstrukci bude lepší.
3. Myslím, že by to byla škoda. Už jen proto, že to je historická památka.

BARBORA KABÁTOVÁ