Množství a hlasitost akcí a hudebních produkcí na náplavkách je z pohledu vedení hlavního města neudržitelné především s ohledem na místní obyvatele. Nová pravidla tak například povolují reprodukovanou hudbu jen uvnitř uzavřených prostor kobek a lodí. Povolena je dále podkresová reprodukovaná hudba na palubách, zahrádkách a během jednorázových akcí, pokud se zvuk nešíří dál mimo tyto prostory.

Cílem pravidel, které pražský magistrát vydal letos v únoru, bylo kultivovat dění na náplavkách a najít rovnováhu mezi zájmy místních obyvatel, provozovatelů a návštěvníků. 

Výjimka skončí na konci srpna

„Pražské náplavky jsou oblíbeným místem setkání jak Pražanů, tak turistů. Denně na ně zamíří tisíce lidí. Je ale důležité dbát na to, aby se v jejich okolí dobře žilo i rezidentům,“ říká primátor Zdeněk Hřib a dodává: „Vzhledem k rychlému zavedení upravených pravidel vycházíme vstříc pořadatelům, kteří mají již naplánované akce v průběhu července a srpna a uzavřené smlouvy. Na realizaci těchto akcí jim udělujeme výjimku, přechodná doba ale skončí 31. srpna 2019.“

Přesto, že pořadatelé akcí a provozovatelé plavidel dali najevo dobrou vůli se pravidlům přizpůsobit, neučinili tak všichni. Proto došlo k jejich následné úpravě. 

„Nová opatření by měla zklidnit okolí náplavek, zároveň by ale neměla mít zásadní vliv na jejich provoz. Jedná se o kompromisní řešení, kde hledáme tenkou hranici mezi kulturně-společenským vyžitím uživatelů náplavek a klidem místních. Pevně věřím, že se nám podaří najít rovnováhu, kterou ocení obě strany,“ říká radní hlavního města pro oblast majetku Jan Chabr.

Za měsíc je povolena jedna větší akce

„Akustické koncerty jsou nyní plně v souladu s vyhláškou o buskingu, která upravuje realizaci pouličních hudebních akcí ve veřejném prostoru Prahy. Ačkoliv je náplavka také veřejným prostorem, hudební akce pod širým nebem v její blízkosti byly dosud tolerovány," říká Jiří Sulženko, kurátor pražských náplavek ze společnosti TCP, která pražské náplavky spravuje.

"Vzhledem k jejich množství a hlučnosti se ale bohužel staly neobhajitelné ve vztahu k předpisům, které platí pro zbytek Prahy. Pravidla pro pořádání hudebních akcí tak nyní platí pro všechny menší akce, jedinou výjimkou na náplavkách je tak jedna větší akce měsíčně během sezóny,“ dodává.