Okolí trhu, jež má kořeny už ve 30. letech 13. století, odedávna přitahovalo lidi z celé Prahy a okolí, dnes navíc i nespočet turistů. Takzvané Nové tržiště bylo dlouholetým konkurentem nedalekého starého tržiště na Staroměstském náměstí. Původně se rozkládalo nejen v samotné Havelské, ale taky v Rytířské ulici a na Uhelném trhu, na ploše asi tří hektarů.

„Husy, husy! Čerstvé zelí! Máslo!“ tak nějak vypadala nejčastější zvuková kulisa na Havelském trhu od 13. až po konec 19. století. Ostatně to dokládají i vzpomínky Karla Zappa z konce 19. století: „Zde v Kotcích, v sirkařské ulici, na zelenářském a uhelném trhu, které všechny spojeny jsou, vidíme a slyšíme každodenní hluk, křik a potloukání se tisíců lidstva. Každodenní trh na potravnní zboží v Rytířské ulici též veliký hluk působí…“

V okolí Havelské byste v té době sehnali všechno možné i nemožné – třeba zpěvné ptáky, všelijakou veteš, krmení pro drůbež, žáby i raky. Jednotlivé části trhu byly pro snazší orientaci pojmenovány podle sortimentu. Tak třeba západní části Kotcové, od 40. let 19. století Rytířské ulice, nikdo neřekl jinak než Vaječný trh. O něco dál byl Husí trh. Zelený (nebo zelný) trh, kde se dala koupit zelenina, věnce i čerstvě nařezané květiny, se nacházel ve spodní části Havelské, kdežto před samotným Havelským klášterem se prodávali živí ptáci. Takzvaný tandlmark, kde především Židé prodávali veteš, se nacházel ve střední části Havelské a v Sirkařské, dnešní Melantrichově ulici.

800 let a dost?

Takto to na Havelském trhu vypadalo až do přelomu 19. a 20. století. Se stavbou nových budov, především Staroměstské tržnice mezi lety 1894 až 1896, ruch v Havelské ustal. Tržiště zde existovalo i nadále, ale oproti dřívějšímu stavu bylo mnohem menší. Přežil hlavně trh s ovocem a zeleninou. Pamětníci vzpomínají, jak zde prodavači seděli uprostřed hromad plodů, hrajících všemi barvami.

V současné době se jedná o budoucnosti i této přeživší části. Tu totiž ohrožuje nejen koronakrize, ale také úprava vyhlášky o tržním řádu. Ta výrazně omezila sortiment, který mohou prodejci nabízet. Na černé listině se mimo jiných ocitly i suvenýry, což může být pro stánkaře likvidační, většina peněz sem totiž proudí z kapes turistů. Jak se situace vyvine, zřejmě uvidíme na začátku listopadu, kdy je naplánováno jednání provozovatele s magistrátem a Prahou 1.

Do sporu se vložil dokonce aktivní „superministr“ Karel Havlíček (za ANO), ačkoliv ani vládní resort průmyslu a obchodu ani resort dopravy nemá s touto situací nic společného. „Havelské tržiště není jen o stovkách malých podnikatelů, je to jediné dochované tržiště uprostřed staré Prahy, fungující již od 1232. Jsem rád, že jsme pomohli řešit letitý spor mezi nájemci, magistrátem a Prahou 1. Děkuji všem za konstruktivní přístup,“ napsal Havlíček na svůj twitterový účet.