„Tato služba je aktivována při výlukách či haváriích delších než pět hodin. Jediné, co musí zájemce učinit, je registrace prostřednictvím předpřipraveného formuláře. A pak už stačí v případě mimořádně události odpovědět na naši výzvu a balenou vodu si domů objednat,“ vysvětlil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. 

„Chceme našim sousedům především odlehčit. V případě havárie tak nemusí stát u cisteren nebo tahat těžké kýble s vodou. Občané takto dostanou vodu v hygienickém obalu přímo do bytu,“ dodal místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.

Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, takže PVK mohou sledovat jejich přesnou polohu a zároveň mají přehled pohybu kontejnerů od výrobní linky přes sklady do samotné distribuce. Do každého kontejneru se vejde zhruba sto dvoulitrových sáčků.

Balicí linka je instalována v úpravně vody Káraný. Potřebné údaje o jakosti pitné vody, včetně data spotřeby, jsou uvedeny na sáčku. Jakost vody v nich je průběžně kontrolována akreditovanou laboratoří.

PVK využívají balenou vodu také při haváriích či dlouhodobých výlukách jako náhradní zdroj zásobování pitnou vodou. Přednostně jsou kontejnery přistavovány před školky, školy, sociální a zdravotní zařízení nebo domovy seniorů.