Nejdříve byla zaměřená na děti z dětských domovů. Děti při ní dostávaly od sponzorů věci, které potřebovaly nebo si je přály. Poté, co se Kunešová ujistila, že má její snažení úspěch a daří se jí vše zorganizovat, rozhodla se zaměřit na seniory. Vznikl tak pořad Krása zralého věku, který už sama 14 let připravuje.

V rámci pořadu se jednou ročně koná velká kulturně-společenská akce v noblesních prostorách za přítomnosti známých českých umělců. Při ní se seniorům předávají dary, které jim mají pomoci. Kupříkladu lednice či polohovací lůžka. Zároveň je pro seniory připraven raut a ochutnávka medovníku a francouzského vína. Několikrát do roka se vše odehrává i v zařízeních pro seniory, za kterými Hana Kunešová s umělci a sponzory jezdí.

Časopis pro sluchově handicapované

Během své pomoci seniorům se rozhodla věnovat i podpoře lidí se sluchovým handicapem. Stala se šéfredaktorkou časopisu Gong, který je zaměřen na sluchově handicapované. Jejím cílem bylo a stále je „obrousit hrany vnímání handicapovaných spoluobčanů tak, aby je majoritní společnost přijala a více poznala jejich zvyky, kulturu a život," jak sama říká.

Právě lidé se sluchovým postižením jsou slyšící veřejností vnímáni hůře než třeba nevidomí či osoby na vozíku. Běžní lidé se totiž obávají se sluchově handicapovanými komunikovat, protože nevědí jak. Po třech letech v časopisu Gong Marie Kunešová soudí, že se komunikace mezi neslyšícími a většinovou společností pomalu zlepšuje.

Hlasujte: Řád srdce hledá lidi se srdcem na správném místě