V tuto chvíli je škola koncipovaná jako čtyřletá, do budoucna ale Post Bellum nevylučuje rozšíření na sedm nebo osm ročníků. Aktuálně zřizovatel vybírá ředitele i pedagogický sbor a také sídlo. Ve hře je několik variant v širším centru Prahy.

Gymnázium bude zaměřené na humanitní obory v čele s moderní historií, jazyky a občanskou i mediální výchovou. Hodně prostoru dá projektové výuce a zážitkové pedagogice. Pokrýt nicméně bude muset všechny předepsané oblasti.

„Gymnázium vybaví své studenty nejen vědomostmi, ale také dovednostmi a sebevědomými občanskými postoji. Nabídneme špičkové všeobecné vzdělání i z přírodních oborů a cizích jazyků, ale přece jen důraz položíme na humanitní předměty,“ přiblížil ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

K výuce dějepisu přistoupí škola podle Kroupy více badatelsky, projektově. Propojí historii, občanské vzdělávání a novinářské obory, a to nejen teoreticky. „Je samozřejmé, že využijeme jedinečné skoro desetileté zkušenosti ze vzdělávacího programu Příběhy našich sousedů, projektu Paměť národa a Příběhů 20. století,“ doplnil Kroupa. V rámci Příběhů našich sousedů už několik tisíc školáků zaznamenalo vyprávění téměř osmnácti set pamětníků.

Dojde i na přijímací zkoušky?

O studium na Gymnáziu Paměti národa už podle zástupců Post Bellum projevilo předběžný zájem asi patnáct lidí. V případě většího zájmu oproti kapacitě první otevírané třídy budou následovat přijímací zkoušky. S novou vzdělávací institucí se může veřejnost seznámit během online dne otevřených dveří, který se koná příští pátek od 17.30, a také na webu gymnázia.

Ten uvádí k hodnotovému ukotvení školy mimo jiné zásadu vést studenty k tomu, „aby se stávali spolutvůrci světa, ve kterém žijí“ nebo „aby spolupracovali, spíše než soutěžili“. Jako motto byl vybrán následující Komenského citát: „Kterak učinit, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, i když se nikdo nedívá?“

Školné bude v úvodním ročníku činit 7 tisíc korun měsíčně. K financování případného studia talentovaných žáků z chudších rodin má pomoct vznikající nadační fond, o jehož fungování Post Bellum jedná s potenciálními sponzory.

Gymnázium Paměti národa má už i expertní radu s více než třicítkou členů. Mezi nimi jsou filosofové Daniel Kroupa, Jan Sokol, Tomáš Halík, historik Oldřich Tůma nebo bývalý ředitel gymnázia Jana Keplera a senátor Jiří Růžička.

O akreditaci žádají další školy

Vedení Prahy doporučilo koncem loňského roku ministerstvu školství ke schválení tři nové soukromé střední školy včetně Gymnázia Paměti národa. „Vzhledem k silné orientaci Pražanů na vysokoškolské vzdělání považujeme všeobecné střední školy za nejlepší průpravu. A právě v případě gymnázií je v Praze dlouhodobě největší převis poptávky nad nabídkou. Tento deficit se snažíme snižovat vícero cestami,“ sdělil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Konkrétně podle něj jde vedle vzniku nových soukromých institucí o zakládání gymnaziálních tříd na odborných školách, navyšování kapacit stávajících veřejných gymnázií i jejich budování.