Tvůrci nového způsobu gymnaziálního vzdělávání se inspirovali inovativními školami v Česku i zahraničí. Z tuzemských institucí to bylo waldorfské lyceum a osmileté gymnázium Přírodní škola, řekl Šlehofer. Studenti by si měli více osvojit takzvané měkké dovednosti. Měli by být aktivní a kreativní, měli by si vytvářet vlastní názory.

Součástí studia budou i osobnostní a sociální výchova 

Samostatně se budou učit češtinu, cizí jazyky, matematiku, tělocvik a tvorbu odborných prací. Další předměty budou sloučeny do tematických bloků Kultura a společnost, Přírodní vědy a Tvorba. Navíc budou součástí studia osobnostní a sociální výchova, dobrovolnictví, expedice a zájmové a volitelné semináře.

Na tuzemských gymnáziích se jedná zřejmě o výjimečný program. „Nemám informace, že by se touto cestou komplexního alternativního programu chtělo vydat jiné gymnázium," řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Práce na projektech napříč několika předměty ale bývá běžnou součástí vzdělávání na všech gymnáziích, doplnila.

Nebude možné přestupovat mezi alternativní  a běžnou třídou 

Škola studium v alternativním programu doporučuje přirozeně zvídavým uchazečům, kteří nehledají školu postavenou na výkonu, jsou ochotni spolupracovat a nebojí se veřejně prezentovat svůj názor. Je možné, že budou vzděláváním trávit více času než jejich vrstevníci. „Hodně bude záležet na tom, kdo tomu bude co chtít dát," řekl Šlehofer.

Podání přihlášky škola naopak nedoporučuje dětem, pro které by vzhledem k mimoškolním aktivitám studium nebylo prioritou, a uchazečům, kteří čekají výkonově zaměřenou výuku s drilem a s důrazem na osvojování faktů. Vzhledem k odlišnosti vzdělávacích programů nebude běžně možné přestupovat mezi alternativní třídou a běžnými třídami. „Ty předměty jsou natolik různé, že by byla nezbytná nějaká rozdílová zkouška. S prostupností nepočítáme," řekl Šlehofer.

Zájemci mohou navštívit den otevřených dveří 

Alternativní program vznikl z iniciativy učitelů, kteří moderní přístup využívali při výuce v běžných třídách. Chtěli jít do větší hloubky a dát tomu systém. Jedná se o učitele z různých věkových skupin. „Jsou to lidé, kteří měli chuť to zkusit. Důležité také je, aby fungoval týmový duch, což u učitelů není úplně běžné," řekl Šlehofer.

Zájemci o nový vzdělávací program se s ním mohou blíže seznámit při dni otevřených dveří 25. ledna. Na obdobnou akci v listopadu dorazilo 250 lidí. Kolik bude uchazečů o 30 míst v alternativní třídě, si Šlehofer netroufl odhadovat. Na gymnáziu se tipy pohybují od 20 do 450. „Byli bychom spokojeni, kdyby se přihlásilo kolem stovky uchazečů. Na školu přijímáme zhruba každého třetího, tak by to odpovídalo," řekl.

Čtěte také: Pamlsková vyhláška zavírá školní bufety