Zájem zapojit se do „první vlny“ už podle radního pro oblast školství Víta Šimrala (Piráti) projevilo šest škol a každá z nich „připravuje půdu“ pro zhruba šedesát nových studentů.

„Sledujeme tím projektem dva cíle. Jednak by mělo dojít k většímu sociálnímu propojení mladých lidí z obou typů škol. Tyto dva světy jsou dnes podle nás navzájem příliš vzdálené. A především bychom rádi umožnili to, aby gymnázium studoval kdokoliv, kdo o to stojí,“ uvedl Šimral.

Odborné školy v Praze mají podle něj dostatek kvalitních učitelů matematiky nebo fyziky a ti budou moci po navýšení úvazků „obstarat“ nové „gymnaziální“ třídy.

Pro další studentská místa nad rámec těch už dohodnutých se šesti školami sice v tuto chvíli není úplně prostor, vzniknout by však měl v dalších letech přirozenou selekcí oborů, o které je malý zájem. „Netvrdím, že by měly rovnou skončit. Je tady například možnost slučování příbuzných oborů,“ dodal Šimral.

Podpora moderních forem vyučování

Současná magistrátní koalice se chce pod jeho vedením celkově více zaměřit na podobu vzdělávání v metropoli. Příští týden navrhne Šimral zastupitelům založení Pražského inovačního institutu, který má mít jako zapsaný ústav na starosti i rozvoj vzdělávací sféry. Institut by měl mimo jiné převzít od Hospodářské komory každoroční rozdělování půl miliardy korun z fondů EU na podporu pražských škol.

Novým cílem magistrátu je financovat z tohoto balíku nejen vybavení učeben, ale i například metodické vedení pedagogů nebo jejich „síťování“ formou meziškolního suplování a hospitací.

„Rádi bychom těmito nástroji víc směřovali k moderním formám výuky. Hospodářská komora dosud preferuje hlavně přípravu na práci v továrnách, případně v jednotlivých řemeslech. My ale vidíme budoucnost spíš v podpoře vědy a všeobecného vzdělání. I kvůli dynamice současného světa, v němž některé obory náhle zanikají a současně rychle vznikají úplně nové,“ upřesnil ideu radní.

Hospodářská komora však považuje za mylný výklad, že usiluje jen o manuální pracovníky. „Navíc inovace přece nevylučuje manuální práci,“ zdůraznil mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Polytechnická hnízda podpoří zručnost

Podle radního Šimrala Praha už teď prokazuje ambici ovlivňovat výuku od mateřských škol po střední, a nezapomíná při tom ani na řemesla. Dva nové programy se snaží o přiblížení matematiky záživnou formou. Město také vypsalo zakázky na vybudování center interaktivní výuky, tedy učeben specializovaných na robotiku, techniku nebo jazyky. Vzniknout jich má osmačtyřicet v patnácti převážně středních školách.

Tři střední školy už navíc otevřely „polytechnické hnízdo“ v rámci projektu, který chce čelit úpadku základních řemeslných schopností v populaci. Do vznikajících „hnízd“ mohou přicházet učitelé základních škol se svými žáky každý měsíc na čtyři hodiny a absolvovat tam moderní obdobu dřívějších „dílen“.

Návrat polytechnické výuky do „povinné“ náplně škol prosazuje Praha právě s Hospodářskou komorou. Většina dětí má totiž podle nich velké nedostatky v koordinaci a citlivosti při práci s jakýmkoliv nářadím i v základním přehledu o něm.

Hlavní město slibuje také v příštích letech připlácet na platy zaměstnanců státních škol kolem miliardy korun ročně. V Praze ale i s tímto benefitem chybí stovky kvalifikovaných učitelů. Zejména pak v přírodovědných a technických oborech, ve kterých firmy hravě přeplácejí absolventy a někdy dokonce „pouhé“ studenty pedagogických fakult.