Pět aktivistů hnutí Greenpeace obalených černými balónky s nápisem CO2 od pondělního rána postávalo před úřadem vlády. Chtěli upozornit na to, že rozvojové země vypouští do ovzduší mnohem méně oxidu uhličitého.

Aktivisté představovali Českou republiku, Velkou Británii, Čínu, Keňu a Bangladéš. Zatímco Čecha černé balónky doslova schovaly, Keňan a Bangladéšanka jich na sobě měli jen pár. Počet balónků totiž odpovídal množství emisí CO2 na jednoho obyvatele uvedených zemí.

„Chtěli jsme politikům názorně ukázat, že země nejvíce ohrožené změnami klimatu se na emisích skleníkových plynů podílejí jen málo. Největší díl odpovědnosti leží na rozvinutých průmyslových zemích včetně České republiky. Měly by se proto k razantnímu snižování emisí zavázat jako první,“ vysvětlil smysl akce vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Greenpeace požaduje, aby vyspělé země investovali do čistých zdrojů energie a zastavení odlesňování až 110 miliard euro ročně, 35 miliard by měly dát jen země Evropské unie. „Vyzýváme také Evropskou unii, aby se zavázala snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o čtyřicet procent,“ dodal Rovenský.

O klimatických změnách budou evropští ministři jednat na začátku března. Výsledky jejich evropského summitu pak budou mít velký vliv na prosincovou konferenci o ochraně klimatu v Kodani, kde budou země světa rozhodovat o nahrazení takzvaného Kjótského protokolu.