„Havlíčkovy sady patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější odpočinkové lokality naší městské části. Proto je v našem zájmu, aby byly nejen krásné a čisté ale i bezpečné. Na tom jsme se ostatně shodli i s novým nájemcem Pavilonu Grébovka a Viničního altánu, když jsme společně jednali o nových bezpečnostních opatřeních,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová. 

„Bezpečnostní situace v parku byla opakovaně předmětem našich jednání v rámci bezpečnostních porad s policií i s odborem životního prostředí. Případy vandalismu, poškozování majetku i zeleně a stížnosti občanů na rušení nočního klidu nás přiměly situaci zanalyzovat a hledat možné řešení. Jedním z nově přijatých opatření tak byla i změna stávajícího návštěvního řádu,“ doplnil radní Michal Zuna, který má ve své gesci bezpečnost Prahy 2.

Radnice si od nového návštěvního řádu slibuje zklidnění provozu parku zejména v pozdních nočních hodinách a minimalizaci případů vandalismu a ničení zeleně v parku.

Poničené stromky

K poslednímu zdokumentovanému případu došlo během květnového víkendu, kdy byly v Havlíčkových sadech poničeny dva kusy dřevin. Neznámý vandal poškodil tis v údolí parku ostrým předmětem a za své vzala i lípa v růžové zahradě viz fotografie. Tis byl odborně ošetřen, lípu se bohužel zachránit nepodařilo a bude muset být na podzim v rámci plánované výsadby nahrazena.

Nový návštěvní řád umístila Praha 2 na své webové stránky a u vstupů do parku. Lepší informovanost návštěvníků by mohly podpořit i letáky, které v této souvislosti radnice připravila.