„Jde o zeleň i s plochou lesa, tím pádem tam žádné rozšiřování hřiště probíhat nemůže. Nechtěl jsem, abychom ztráceli čas pořizováním změny, kterou si nepřejeme," sdělil Pražskému deníku náměstek primátorky Matěj Stropnický (Trojkoalice), který materiál předkládal.

Změnu, která by umožnila zvětšit plochu pro golf, navrhlo magistrátu už předchozí vedení Prahy 5, na jejímž území problematické místo leží. Nově složená radnice ale stejný názor jako jejich předchůdci nesdílí. „Bylo mi řečeno, že Praha 5 na pořízení změny netrvá, takže jsem postupoval i v souladu s vedením městské části," vysvětluje náměstek.

Jeho slova potvrzuje i místostarosta páté městské části Lukáš Budín (SZ), který má ve své kompetenci oblast životního prostředí a rozvoje městské části. Právě s ním Matěj Stropnický jednal a měl jeho podporu.

„Sám jsem již od samého začátku zadání změny vystupoval proti jejímu schválení, ať už v zastupitelstvu Prahy 5, tak podporou petice a formulací námitek. Proto rozhodnutí zastupitelů hlavního města vítám," říká Lukáš Budín.

Svůj postoj zdůvodňuje tím, že by kvůli rozšíření hřiště došlo k zabrání veřejného prostranství a hrozilo by i vykácení vzrostlých stromů v přírodním parku.

1,5 koruny za metr čtvereční za rok

Celý pozemek má v majetku Praha 5. Už v únoru 2013 ale tehdejší radní schválili právě s Golf Clubem Praha smlouvu o jeho pronájmu. Společnost měla platit radnici 523 504 korun ročně a pozemek mít pronajatý na 25 let s opcí na dalších 25 let.

Více než dva roky schválená nájemní smlouva se ale Budínovi také nelíbí. „Jen 1,5 koruny za metr čtvereční za rok je opravdu mírně řečeno nestandardní výše pronájmu. To, že smlouva předjímala změnu územního plánu, která nakonec neproběhla, je již opravdu na pováženou," zlobí se místostarosta.

Klub se nechce k věci vyjadřovat

Samotné vedení golfového klubu o celém případu mlčí a na otázky, které mu položil Pražský deník, neodpovědělo. „Nebudeme se k tomu nijak vyjadřovat," řekl pouze generální manažer Filip Juhaniak.

V žádosti o pronájem z 11. srpna 2012 ale klub argumentuje tím, že by získané plochy využilo výhradně pro sportovní účely, konkrétně k rozšíření herních a tréninkových ploch. Navíc by do modernizace areálu investovalo 30 milionů korun.

Stále více limitující faktor

„Vzhledem k rostoucímu zájmu o sportovní vyžití obyvatel v naší spádové oblasti a zejména rostoucímu počtu mládeže v našem tréninkovém centru jsou tréninkové plochy stále více limitujícím faktorem kvalitního uspokojení veřejné poptávky," píše v dokumentu prezident Golf Clubu Praha Robert Tůma.

Podle náměstka Matěje Stropnického ho nikdo z Golf Clubu Praha v této věci nekontaktoval, ale ani on žádné jednání se společností neinicioval. „Jejich názor si dokážu představit a není rozhodující," tvrdí.

Petici podepsaly stovky místních

Pokud by změnu město vypracovalo a schválilo, přišli by navíc místní obyvatelé o rekreační plochu. Ti proti projednávané změně územního plánu už dříve vystoupili. Byla také sepsána petice, kterou podepsalo přes 800 obyvatel Prahy 5.

„Velmi jsme uvítali průlomové rozhodnutí pražského zastupitelstva, které zastavilo cestu k rozšíření golfového hřiště v Motole. Zamítnutý návrh by nejspíše vedl ke kácení lesa a zatarasení veřejné cesty, včetně klíčové spojnice k Motolu a výletnímu místu Kalvárie," prohlásil Pavel Peterka ze spolku Cibulka, který se při protestech angažoval. Podle něj by pak i případné menší rozšíření vedlo k záboru více než 6 hektarů veřejného prostoru.

Obavy sdružení ze zástavby

Podle sdružení Prokopovo pak mají parcely status památkově chráněného území. Jeho členové se obávali, že cílem změny bylo salámovou metodou tuto lokalitu včetně částí chráněného území zastavět.

Přírodní park Košíře-Motol má rozlohu 354 hektarů a nachází se převážně na kopci Vidoule na území Prahy 5. Vyhlášen byl v roce 1991. Součástí parku jsou tři významné přírodní památky: přírodní památka Vidoule, přírodní památka Motolský ordovik a Kalvárie v Motole.