Společnost Sekyra Group, která v staví ve Vinoři stovky nových bytů, v současné době plánuje vybudování golfového hřiště, které bude mít 27 jamek, a to na pozemcích na sever od Mladoboleslavské ulice. Podle sdělení starosty Vinoře Františka Švarce je pro tento záměr již změněn územní plán a zastupitelstvo Vinoře je munakloněno.

close zoom_in

Po 27 jamkách dalších 18

Nyní chce Sekyra Group zřídit ještě další golfové hřiště. Mělo by mít 18 jamek a nacházet se má kolem vinořského zámku, na pozemcích těsně přiléhajících k Vinořskému parku. „Společnost Sekyra Group nás požádala o vyjádření ke změně územního plánu v lokalitě okolo vinořského zámku,“ dodal starosta Vinoře Švarc. Podle něj se minulý čtvrtek vinořské zastupitelstvo dohodlo na tom, že se k plánům společnosti vyjádří ve chvíli, kdy bude mít záměr osmnáctijamkového hřiště hotový posudek vlivu na životní prostředí a nebude postaveno hřiště s 27 jamkami.

Investor: Jde pouze o úvahu

Ačkoliv Sekyra Group k tomuto záměru uvedla, že se jedná pouze o úvahu, kterou zatím nemůže upřesnit, před několika dny předložila Vinořská společnost s.r.o. oznámení o záměru výstavby hřiště magistrátnímu odboru ochrany prostředí. Z oznámení například vyplývá, že hřiště bude mít rozlohu 60,5 hektaru a nebude oploceno. Zázemí, tedy klubovny, hotel a parkoviště bude podle záměru ve vinořském zámku s tím, že nebudou stavěny nové budovy.

Místní lidé mají obavy

Blízkost přírodní rezervace Vinořský park a jeho ochranné pásmo ale vzbuzuje obavy některých místních obyvatel. Výhrady má například místní rybářský svaz. „Proti stavbě hřiště máme námitky, protože bude zasahovat do okolí Biologického rybníka a my nevíme, zda po skoupení pozemků investorem k němu bude zachován přístup,“ vyjádřil obavy předseda vinořského rybářského svazu Miroslav Sládek. Podle něj také není v pořádku, že golfové hřiště by mělo být vybudováno u místa, které je přírodně chráněno. „Když jsme chtěli posekat trávu kolem rybníka, dostali jsme se do sporu s životním prostředím, přijde-li velký investor, projde mu stavba hřiště,“ pozastavil se nad situací Sládek.

Oznámení je k nahlédnutí

Podle starosty Vinoře Františka Švarce však stavba do přírodní rezervace přímo nezasáhne, ale bude pouze v těsném sousedství Vinořského parku, kde se nachází i Biologický rybník. Do oznámení studie budoucího golfového hřiště mohou Pražané nahlížet na odboru ochrany prostředí. Sem také mohou lidé do 31. října zasílat případná písemná vyjádření. Projekt je také v informačním systému EIA na stránkách http://www.cenia.cz/eia pod kódem PHA486.