Z hlediska reálné práce a plnění programu lze koalici přičíst několik světlých momentů, přičemž některé kroky a postoje naopak budí rozpaky. Město začalo pracovat na přehledu městských pozemků a vybraných brownfieldů vhodných pro bytovou výstavbu. Je to jen první krok, leč nezbytný, na náročné cestě z celopražské krize v oblasti bydlení. Začala také např. příprava tramvajové trati přes Václavské náměstí, na jejíž prospěšnosti panuje všeobecná shoda.

Naproti tomu nově zřízený úřad „nočního starosty“ je podle opozice především marketingovým tahem, který má ukázat, že koalice pracuje. A posměšnému opozičnímu označení „koalice novinových titulků“ nahrává třeba i v lednu slavnostně ohlášené a dosud nedotažené opatření v podobě MHD zdarma během smogové situace.

V koalici funguje chemie

Naopak příjemným překvapením může být pro mnohé suverénní počínání politicky nezkušeného Zdeňka Hřiba v roli primátora. Mluví srozumitelně, vystupuje sebevědomě, zároveň ani málo, ani moc často. Požadavky, kterými podmínil vznik „Babišovy vládní čtvrti“ v Letňanech, jsou tvrdé, ale dávají smysl. A především posilují Hřibovu vyjednávací pozici.

Síla této koalice je i v „mezilidské chemii“ jejích hlavních představitelů. Primátor, Jan Čižinský a Jiří Pospíšil jsou podobné ročníky a vzájemně se viditelně velmi respektují. V žertu se oslovují „sousede“. Taková chemie v minulé koalici Adriany Krnáčové nebyla ani náznakem.