1/3

Hlasovat pro vybraný projekt můžete na: globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html

Praha - Čakovice

V altánu se uskuteční přednášky i turnaje ve stolních hrách
Vzájemné střetávání v příjemném prostředí má starším lidem v pražském Centru RoSa umožnit nový altán v zahradách. Pro tamní komunitní centrum se má stát unikátním místem, kde se budou konat zajímavé besedy, přednášky více i méně známých osobností, ale má být také prostorem, kam si senioři přijdou zahrát stolní hry tak, aby trávili čas společně a zároveň byli v přírodě. „Altán bude tak velký, aby pojmul až dvacet lidí. Má pomoci udržovat soudržnost a dobré vztahy mezi našimi seniory," vysvětlují smysl stavby samotní členové komunitního centra z Prahy 8 Kobylis s tím, že pobyt v altánu uprostřed přírody bude mít relaxační účinek hlavně kvůli množství aut a tramvají, které v Praze jezdí.Spolek Centrum RoSa vznikl před třemi lety. Jeho hlavní činností je pořádání aktivizačních programů pro seniory, kterých se účastní také rodinní příslušníci a děti. Tak se daří podporovat mezigenerační vztahy. Spolek se věnuje také pořádání nejrůznějších tvořivých dílen, chráněných dílen a zájmových kroužků, které vedou k podpoře aktivit seniorů. RoSa organizuje také dobročinné trhy či bazary a další prodejní akce s výrobky vytvořenými právě seniory v rámci dílen.
close Centrum RoSa. info Zdroj: www.globus.cz zoom_in


Děti se budou moci učit na Zahradě, kde zpívají kosi
Netradiční prostředí, které bude sloužit dětem k venkovní výuce, ale také místo kultivující vztahy mezi lidmi chce vytvořit Spolek rodičů a přátel školy Praha – Kbely. Přišli tak s projektem Zahrady, kde zpívají kosi – aneb umění v zahradě dětem. Škola spolku poskytla část nevyužitého pozemku o rozloze skoro 3 000 metrů čtverečních, který zdobí vzrostlé stromy. Členové spolu na této ploše vytváří prostředí, které by mimo samotnou výuku sloužilo i k hraní si po škole či organizování sousedských setkání ve Kbelích. Na místě samotném vnikne šestice stanovišť, a to ve formě autorských výtvarných děl. „Náš spolek má snahu o co největší zapojení rodičů do kontaktu se školou a vytváření angažované komunity kolem ní a tím jí přímo i nepřímo pomáhat v rozvoji a vzdělávání jejích žáků. Proto spolek připravuje akce, které se velice úzce dotýkají školy jako takové, ale hlavně vzdělávání dětí," uvedl předseda spolku Oto Šorna. Na letošek mají členové spolku naplánováno mnoho brigád. Nyní v areálu probíhá dostavba hradu z proutí, na řadu přijde odlévání betonových stolů pro venkovní laboratoř a také vznik organické skulptury inspirované balvany vymletými vodou.
close Zahrada, kde zpívají kosi info Zdroj: www.globus.cz zoom_in

Zahrada Diakonie otevře své brány
Zvelebit zahradu a otevřít ji všem, kdo budou mít chuť a čas strávit chvíle v příjemném prostředí, to je cílem obnovy zahrady Diakonie Českobratrské církve evangelické v Praze. Nyní je zahrada jenom uzavřeným a oploceným prostorem, který slouží výhradně klientům Diakonie. Během obnovy přijde řada na obnovu komunikací, vykácení přerostlých a překážejících dřevin, ale také se zde namontují nové herní prvky. Z uzavřené zahrady se tak stane místo didakticky účelného prostředí, které uživatelům, jejich pečovatelům, ale také rodičům poskytne potřebný prostor pro specifický a v mnoha ohledech velmi náročný způsob života. „Jsme přesvědčeni, že lidé s postižením mají svou nezastupitelnou hodnotu a místo ve společnosti, a proto se jim snažíme vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného prostředí, v němž žijí a pracují," vysvětluje motto diakonie Tereza Háčková koordinátorka PR a FR. Diakonie Praha je jedním ze tří desítek zařízení Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od roku 1994 poskytuje sociální služby dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Poskytuje sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby.
close Obnova zahrady Diakonie Praha. info Zdroj: www.globus.cz zoom_in  

arrow_left Předchozí
1/3
Další arrow_right