Jakým způsobem jste vybíral témata pro jednotlivé kapitoly?
Pocházím ze staré pražské rodiny a celý dosavadní život jsem strávil v centru Prahy. Jsme původně pekaři ze Starého Města. Prokazatelně tam moji předci žili minimálně tři sta let. Proto jsem se mnoho věcí dozvěděl od táty, dědy, prastrýce. Na některá další témata mě pak upozornili ti přátelé, které také Praha zajímá. Dozvěděl jsem se tak třeba o tajné stanici metra Klárov. Začala se budovat v 60. letech naproti Úřadu vlády a měla sloužit i jako protiatomový kryt. Z této první výstavby pražské podzemky zbyla jen stanice a pár kusů tunelů.

V čem je podle vás Praha jedinečná?
Karel IV. chtěl udělat z Prahy hlavní město světa, nový Jeruzalém. Vtipně se říká, že chtěl při případném druhém návratu splést Krista a přivést ho do Prahy namísto do Svaté země. Praha měla během vlády slavného panovníka našlápnuto na světovou metropoli, ale po jeho smrti opět zchudla a stala se znovu provinčním městem, kterým byla i předtím. To ale možná paradoxně přispělo k tomu, že neprošla tak mohutnou přestavbou jako třeba Paříž nebo Londýn. A dodnes v ní díky tomu dýchá historie tak silně. Například Hradčany mají stále přes 90 procent domů, které vznikly před rokem 1750. Na Malé Straně jsou to dvě třetiny. To nenajdete nikde jinde na světě.

Máte pocit, že se z centra Prahy vytrácí genius loci kvůli komerci?
Pozoruji zvýšený nápor turistů ve středu města v posledních dvou až třech letech. Myslím si ale, že to jsou dočasné vlny, které Praha vydrží, stejně jako vydržela už tisíc let. Vadí mi ale, že je tady celkově víc braku než v jiných turisticky atraktivních metropolích. Třeba v Benátkách vypadá i obchod se škraboškami dobře. U nás ale mnoho lidí nezná vkus.