Josef Bílý byl generálem Československé armády, který se zasloužil o založení organizace Obrana národa, v jejímž čele stanul. Ještě předtím, než odešel do ilegality, bydlel v Mikulandské ulici. Za protinacistický odboj byl po příjezdu Heydricha do Prahy v roce 1941 popraven.