„V první fázi vyplní adresu bytového či rodinného domu a uvedou základní parametry, jako je počet podlaží, počet bytových jednotek a podobně. Web jim vypočte potenciál investice,“ vysvětlil Jaroslav Klusák, ředitel nově zřízené magistrátní firmy.

V praxi to bude vypadat tak, že Pražské společenství obnovitelné energie zájemcům poskytne poradenství, projektovou asistenci a pomůže jim s přípravou žádosti. Připraví rovněž podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Majitelé domů pak díky dotačním programům jako jsou Modernizační fond či Nová zelená úsporám mohou získat 40 až 50 % investičních nákladů.

„Vlastníkům rodinných i činžovních domů, společenstvím vlastníků, bytovým družstvům, živnostníkům i malým a středním podnikatelům chceme vytvořit výhodné podmínky pro vybudování fotovoltaických zdrojů na střechách,“ řekl Petr Hlubuček (STAN), náměstek pro životní prostředí.

Pokud bude výkon instalované výrobny do 20 kWp, není nutné projít stavebním řízením a výstavba může trvat dva až tři měsíce. V případě silnějšího výkonu už je zapotřebí stavební povolení. Životnost panelů se odhaduje až na 30 let.

Jednou z firem, která bude panely instalovat, je městská společnost Technologie hl. m. Prahy (THMP). Zapojení magistrátní firmy má přinést do projektu stabilitu a možnost, jak si město může udržet vliv na ceny energií na trhu. „Ani jeden sluneční den by neměl přijít na zmar. Nic nebrání tomu, aby první solární elektrárny vznikaly hned po přípravě a registraci projektů,“ řekl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Majitelé domu díky vlastní vyrobené elektřině uspoří na dodávkách elektřiny ze sítě. Společnost také zajistí přenos nevyužité elektřiny jinému členovi společenství za oboustranně výhodných podmínek. Fotovoltaika se staví i na městských budovách. Radní její vybudování schválili zatím na 27 objektech. Vytipováno jich mají přibližně sto. Podle Hlubučka město tímto způsobem bojuje proti skokovému zdražení energií.