Porotci ocenili především citlivý přístup k renovaci s ohledem na původní podobu památkově chráněných objektů, dokumentujících prvorepublikový funkcionalismus, přičemž se rozsáhlými úpravami podařilo výrazně rozšířit využitelné plochy určené pro potřeby moderního muzejnictví. V souvislosti s projektem rekonstrukce i vlastním provedením chválili rovněž čistotu provedení a cit pro detail.

Řešení moderní, ale ne přehnaně

Samotné expoziční prostory nabízejí poučení o historii vojenství na našem území od pravěku po současnost i o vývoji české státnosti. Z architektonického pohledu stojí za ocenění i jejich stavebně technické řešení.

Očima muzejníka přináší nově sestavená expozice, základním členěním dělená do sedmi historických úseků, představení nejcennějších sbírkových předmětů, unikátů i dějinných zajímavostí bez přehnaného důrazu na aktuálně moderní trendy, charakterizované všudypřítomnými obrazovkami a dotykovými displeji. Byť ani zde nechybí třeba QR kódy u řady exponátů, jež návštěvníkům umožní načíst si na mobil další zajímavosti a podrobnosti.

Nejen experti, ale i laici také ocení moderní způsob nasvícení exponátů, upozornil Deník ředitel Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) Aleš Knížek. Připomněl dále, že nechybějí ani předměty „s příběhem“ – tedy podrobným zmapováním jak osudu samotného exponátu, tak lidí kolem něj.

Muzeum, jež návštěvníky přivítá zdarma, se poprvé otevře veřejnosti na stání svátek v pátek 28. října, a to od 10.00. Následně bude přístupné denně kromě pondělí, a to vždy od 10 do 18 hodin. Příchozí budou v nových expozicích moci obdivovat sedm tisíc exponátů ze sbírek VHÚ, umístěných v sálech ve čtyřech podlažích; někde jsou navíc vestavěna i mezipatra. Vystavené věci jsou staré od zhruba 30 tisíc let do několika měsíců – nechybí totiž ani zdokumentování působení českých vojáků v Afghánistánu či v Mali.

Z deseti hlavních cen pět pro Prahu

V rámci přehlídky Stavba roku, kterou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pořádala už po třicáté, soutěžilo celkem 83 realizací. Do finále jich bylo nominováno 31, přičemž titulem Stavba roku porota ocenila deset z nich.

Vedle rekonstrukce Armádního muzea Žižkov ocenění v podobě křišťálového razítka získaly v Praze a středočeském okolí výstavba objektu Bořislavka Centrum Praha, oprava Clam-Gallasova paláce v Husově ulici (která obdržela i cenu veřejnosti), nový Stages Hotel Prague u O2 areny, rekonstrukce bývalé trafostanice na galerii Kunsthalle, nově vybudovaná lávka přes Labe v Nymburce a úprava ohlaví plavební komory Hořín, v nichž jsou umístěna vodotěsná vrata.

Tradičně soutěžily jak novostavby, tak rekonstrukce – a nešlo jen o tradiční budovy či památky. Nechyběly ani dopravní stavby, krajinné úpravy, zahrady i interiéry. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku hostila 13. října Betlémská kaple. Ještě 18. listopadu naváže slavnostní galavečer v Rudolfinu, připravený ve spolupráci s Českou filharmonií. Organizátoři připomenou všechny tituly a stavby za 30 let trvání soutěže.