„Na lesních pozemcích jsme výstavbu nikdy neplánovali a neplánujeme. Nehledě na to, že ji vylučují právní předpisy i územní plán hlavního města Prahy, který v současné době charakterizuje lesní plochu jako SO2, tedy určenou pouze pro zeleň a golfové hřiště,“ uvedl za Forest Golf Resort Praha (FGR), který je investorem, a občanské sdružení Pro-GOLF 2005 František Tlapák.

Hřiště bude odpočinkovou zónou

Podle investora projekt nepočítá také s jakýmkoliv rozšiřováním současného parkoviště, kde je přibližně 60 míst, nebo stavbou plotu kolem hřiště. „Přístup do lesa i prostoru hřiště zůstane volný. Kromě sítě na tréninkové louce bude bez jakéhokoliv sítí a plotů. Mezi jednotlivými hracími plochami by zůstal zachován celiství lesní porost,“ uvádí FGR a Pro-Golf ve svém společném vyjádření. V budoucnu by kolemjdoucí mohli na hřišti najít také lavičky a zahradní altán. „Pokud by ze strany veřejnosti o takové místo pro odpočinek byl zájem, na hřišti jej vybudujeme,“ dodal Tlapák.

Plán FGR počítá také se zachováním současných cyklostezek a turistických cest a možným zbudováním naučné stezky Klánovický les. Podle investora bude výstavba hřiště, jeho provoz a údržba v souladu se zákonnými podmínkami. „Projekt po několikaleté pečlivé přípravě dokončen s plným respektováním cenných lesních ekosystémů a biologicky zajímavých lokalit na území přírodní rezervace a Natury,“ dodal k projektu Tlapák.