Samotná zkouška spočívala ve střelbě z různých druhů palných zbraní v kombinacích s různými druhy slepé munice. Účelem bylo zjistit na vytipovaných místech, jaká kombinace zbraní a munice je z hlediska hlučnosti přijatelná.

Vlastní natáčení filmu je plánováno na přelom jara a léta příštího roku. V době přítomnosti naší redakce byl prostor před Rudolfinem uzavřen a na zákaz vstupu dohlížela ostraha společně s městskými strážníky.