„Praha není jen skanzen, který čerpá ze své historie. Nové projekty jsou pro rozvoj města nezbytné. Naše město potřebuje i moderní architekturu, pomocí které naše generace s velkou pokorou doplní dílo našich předků“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Dnes jsme udělali důležité rozhodnutí pro vznik nového koncertního sálu, který se stane impulsem pro zahájení tolik potřebné proměny zanedbaného území Bubny-Zátory a vznik moderního městského centra na levém břehu Vltavy. Naší ambicí je získat novou architektonickou dominantu Prahy a oživit kulturní život v metropoli," konstatoval náměstek primátora Petr Hlaváček.

Podle odborníků z Henning Larsen je vybraná lokalita na břehu Vltavy v pražských Holešovicích vhodným místem pro stavbu. Jejich analýza také popsala a doporučila konkrétní parametry koncertního sálu a celé budovy filharmonie, jeho zapojení do kulturní mapy města, využití jednotlivých prostor i výši investice, možnosti provozování a ekonomiku jeho fungování.

Hlavní sál pojme 1800 diváků

Budova Vltavské filharmonie v Praze by podle doporučení z analýzy měla mít celkem tři sály: hlavní - koncertní pro 1800 diváků, malý sál pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 700 míst. Hlavní koncertní sál nabídne světovou úroveň akustiky a zázemí odpovídající standardům 21. století, díky čemuž se stane kulturním centrem hudebního života v Praze.

Náklady na samotnou stavbu experti odhadují na cca 5,3 miliardy korun. Investorem má být město, případně město ve spolupráci se státem nebo i soukromým sektorem (pokud by byl zájem). V součtu s výdaji na pořízení projektové dokumentace a architektonické soutěže se pak celkové náklady pohybují na úrovni 6,1 miliardy korun.

Podle předběžného časového harmonogramu by mohla být stavba Vltavské filharmonie zahájena v roce 2027. Dokončení budovy je předpokládáno na rok 2031.