Objektu stojící nalevo před hlavním vjezdem do areálu nemocnice nese jméno B. Braun Dialog a má tři podlaží technické zázemí, moderní dialyzační centrum s odbornými ambulancemi a právě tréninkové a vzdělávací centrum Aesculap Akademie pro zdravotníky z Česka i celé Evropy.

V něm mají zdravotníci dvě možnosti, co se chtějí naučit. Jedna ze dvou místností je zařízena jako pokoj jednotky intenzivní péče. Celé jeho zařízení stálo tři miliony korun. A přestože člověk ví, že stojí jen v cvičné místnosti, místo ho velmi rychle vtáhne do děje.

Průběh simulace lze sledovat všude

Na lůžku leží umělohmotná figurína. „Říkáme mu Karel, ale v případě potřeby z něj můžeme udělat Karlu," praví s úsměvem Tomáš Kovrzek, odborný garant akademie. Přestože nejde o skutečnou osobu, tak Karel normálně dýchá a přístroje nad ním chvíli co chvíli pípají.

Ostatně i zasahující zdravotníci jsou monitorováni. Nad jejich hlavami jsou umístěny tři kamery, které sledují každý jejich pohyb. S nimi jsou v místnosti i ruchové mikrofony a každý lékař má i vlastní mikrofon, kterým je nahráván.

„Je to tu proto, aby bylo jasné, jak každý z účastníků konal, zda správně nebo ne," vysvětluje Kovrzek. Jejich postup mohou ostatní lidé sledovat jak ve velínu, který je skrytý za zrcadlem, tak i v jiných místnostech v budově či na světě vše je spojeno přes síť.

Stejně lze ovládat i Karla a jeho stav, přes tablet či ovladač ve velínu. „Můžu mu otevírat a zavírat oči, hovořit za něj, simulovat různé stavy, jako je třeba kašlání," popisuje Kovrzek úkony, které figurína ovládá. Ale to už se Karlovy na čele začínají tvořit velké krůpěje potu, které mají představovat jeho nervozitu. Nejspíš je mu i smutno, neboť během chvíle mu začínají slzet oči.

Modelu umělého člověka se dá měřit i tlak a podávat injekčně léky. V ruce má zavedenou kanylu, do které se léčivo píchá. Nepoužívá se však skutečný diazepam, ale lékař do stříkačky nabere běžný roztok. Na injekci je čip, který označuje dané léčivo. „Celá horní paže je velká anténa, tudíž simulátor pozná, co jsem mu podal a v jakém množství, rychlosti a záznam podání léčiva se promítne do simulace," přibližuje Kovrzek.

Zachránit umělému panákovi život však nemusí jen zdravotníci. Podle člena vedení společnosti B. Braun Jiřího Lukeše si mohou potrénovat situace, se kterými se dá setkat i v běžném životě kupříkladu hasiči nebo policisté.

Kuře je stejné jako člověk

Těm je však otevřena jen tato první místnost, v druhé se totiž mohou zdravotníci naučit, jak provádět laparoskopické zákroky. Vše začíná u trenažeru, který je překlopen plastovým krytem z jedné strany průhledným, z druhé už nikoli.

„Provádí se zde cvičení, která spočívají v navlékání gumiček na vztyčené šrouby. Na ně pak dáváte připínáčky, které nesmíte shodit, když zase napnuté gumičky sundáváte," říká Tomáš Hrouda, garant Aesculap Akademie přes chirurgické obory.

Později pak na lidi čeká krabička sirek, kterou musí s laparoskopickými nástroji otevřít, sirky vyndat a následně vše uvést do původního stavu.

Jakmile účastníci kurzu zvládnou základ, přesunou se techniku, které se používá na operačním sále. Jak vypadá místo, které operují, a co sami dělají, vidí jen na obrazovce před sebou. Zatímco v mnoha zařízeních se používá 2D obrazovka, zde si mohou lidé vyzkoušet operaci s 3D brýlemi.

„Díky tomu získává člověk vjem hloubky. Je pak jednodušší si nacvičit operační techniky, protože přesně ví, kde přesně v prostoru je," říká Hrouda. S brýlemi na nose a očima upřenýma na obrazovku člověk sešívá například vepřovou ledvinku nebo kuřecí stehno. „Jdou použít i plastové náhražky, ale odpor u kuřete lépe simuluje tkáň pacienta," uvádí odborník.

Pacienti už jsou minulost

Centrum si pochvalují podle Jiřího Lukeše lékaři z České republiky a Slovenska. Podle Lukeše si lékaři pochvalovali, že vznikají možnosti si v praxi vyzkoušet různé operační techniky a to nikoli na sále, ale v prostředí, které je kontrolované. „Přitom vyvolává pocit toho, že ten lékař a sestry jsou reálně na sálech," říká Lukeš. Dříve se totiž podobné úkony prováděly přímo na pacientech.

Do budoucna by se zde měly konat kurzy lékařských vysokých škol. Už nyní je připraveno na sedmdesát zdravotnických kurzů.