„Je to Pražák, dej si na něj pozor.“ Tak takhle nějak by mohlo znít upozornění, když se třeba v moravském Znojmu objeví člověk s pražskou poznávací značkou na autě.

Na obyvatele metropole se totiž velká část mimopražských dívá hodně skrz prsty. Často je považuje za arogantní a sebestředně se chovající jedince. Slovem „Pražák“ pak někteří lidé dokonce označují i obyvatele z jiných měst, kteří se chovají povýšeně.

Pražan, černá ovce na vesnici

To vše a mnoho dalších informací vyplynulo z průzkumu společnosti Fast Connect, který se uskutečnil letos v červenci.

„Pražáci jsou neskromní a neslušní. Pražáctví znamená namyšlenost a aroganci. To si podle výzkumu myslí více než polovina mimopražských obyvatel. Čtyřicet pět procent Čechů by dokonce podpořilo petici upozorňující na chování Pražáků, podepsala by ji i třetina obyvatel Prahy,“ sdělila Lucie Pavlásková, která Deník o výsledcích informovala.

Trnem v oku bývají obyvatelé metropole zejména tehdy, když se dostanou mimo hlavní město. „Obyvatelé Prahy vzbuzují pozornost, pokud se začlení do života v menším městě, nebo dokonce na malé vesnici, kde často přes léto pobývají,“ potvrdila socioložka Jiřina Šiklová. close zoom_in

Jsou prostě jiní

Občané z malých měst mají vůči Pražanům často předsudky, které ale nemusejí být vůbec opodstatněné. „Neznají prostředí, neumějí tak jako místní lidé dobře pracovat na zahradě, neznají obvyklé místní chování. Svou rozpačitost občas kompenzují až přílišnou hlučností, ba i arogancí. Jsou sami nejistí a svým chováním znejišťují i ty ostatní, místní,“ to jsou některé z odpovědí, které přinesl rozsáhlý průzkum.

Pojem „typický Pražák“ je každopádně stále hodně živé a používané spojení. Je ovšem odlišné u obyvatel Prahy a mimopražských, přesto s typickými Pražáky nechce být spojováno 65 procent dotazovaných. Mimopražským na Pražanech nejvíce vadí absence skromnosti a slušnosti. A právě pro arogantní a sebestředné chování se vžilo označení pražáctví. Přes dvě třetiny oslovených Čechů se domnívají, že v dnešní společnosti existuje fenomén pražáctví.

Všechno je jinak

Naopak samotní obyvatelé Prahy mají mnohdy odlišný názor.

„Takovému průzkumu bych nepřikládal velkou váhu. Je to hodně relativní. Kolik z dnešních obyvatel hlavního města je totiž opravdových Pražanů. Těch, co tady žijí po generace, zase tolik není a celkově myslím, že takové odlišnosti v chování zde nejsou. Na každém místě jsou arogantní a stejně tak i dobří lidé,“ myslí si Karel Karlíček z Prahy 3, jehož rodina žije v Praze už přes sto let. close zoom_in

Metropolese vzdaluje ostatním

Na druhou stranu však nelze popřít fakt, že se hlavní město vzdaluje. Na stále patrnější rozdíl upozorňuje i sociolog Jiří Musil.

„Rozdíl mezi Prahou a zbytkem země se v posledních letech systematicky zvětšuje. V životní úrovni, z hlediska nabídky práce, z kulturního hlediska i co se týče kontaktů se světem. Praha dnes patří mezi středně bohatá evropská města. Je bohatší než Lisabon, Madrid, dokonce je téměř stejně bohatá jako Amsterodam. A podívám-li se na střední Moravu, tak ta dosahuje zhruba 65 procent standardu Prahy,“ říká Musil v nedávném rozhovoru pro časopis Reflex.

Právě zvětšování rozdílu životního stylu a úrovně může být také jednou z hlavních příčin toho, že na střední Moravě je nejvíc cítit „antipražácká nálada“, jak potvrdil i výzkum. „Jisté pnutí mezi Prahou a ostatními částmi země vždy existovalo. Především v Čechách jsme ale zvyklí přijímat Prahu jako hlavu národní komunity. Jiné je to na Moravě a ve Slezsku, kde si vůči Praze tradičně udržují odstup a kritický postoj. Nejčitelnější je to pak v Brně,“ dodal Musil.

Zkušenost z jihu Čech

Zkušenost s přijetím Pražana mimo město má mimo jiné i Jan Boháč, jeden ze zakladatelů divadla Sklep, který už několik let provozuje hotel v jihočeských Slavonicích. Ten se nesetkal s příliš vroucím přijetím starousedlíků.

„Myslím si, že lidé z venkova vnímají Pražany spíš negativně. Osobně nevidím zásadní rozdíl mezi Pražany a lidmi z regionu co do slušnosti a poctivosti jejich chování. Přesto si myslím, že jsou obyvatelé hlavního města velkorysejší a odvážnější, ale také arogantnější než lidé z regionů,“ uzavřel Boháč.