Italská firma totiž v žalobě zpochybňovala převod nádraží a chtěla, aby to byl soud, který určí, zda budova patří ČD nebo státu, za který SŽDC provádí správu nemovitosti. Středeční rozhodnutí soudu není pravomocné a je možné se proti němu odvolat. 

Podle smlouvy z roku 2003 měla mít italská společnost pronajaté hlavní nádraží po dobu 30 let. Podmínkou však byla rekonstrukce celého objektu do 16. října loňského roku. To se firmě nepodařilo a SŽDC odmítla pronájem prodloužit. Tento krok vedl k následným soudním sporům a k přerušení rekonstrukce.