„Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se od 29. 11. 2021 do odvolání pozastavuje veškerá plánovaná operační péče,“ napsala nemocnice na svých webových stránkách s tím, že omezení se v žádném případě nevztahuje na akutní a život ohrožující stavy.

„V nemocnici je aktuálně hospitalizováno 103 covid pozitivních lidí. Těžký průběh má 13 z nich, střední 34, lehký průběh nemoci 37 a bezpříznakových je 19 pacientů,” doplnila nemocnice na Twitteru. Tři lidé jsou připojení na umělou plicní ventilaci.

Online reportáž

Motolská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením v zemi.

Pracuje v ní na šest tisíc zaměstnanců.

Ke stejnému rozhodnutí dospěla i Fakultní nemocnice Bulovka, která plánované zákroky zastavuje od čtvrtka. "Vzhledem k prudce se zhoršující epidemiologické situaci se ve Fakultní nemocnici Bulovka od 25. 11. 2021 zastavují elektivní (plánované) výkony a hospitalizace. Pacienti, kterých se to týká, budou kontaktováni daným pracovištěm. Ambulantní provoz zůstává zachován," napsala nemocnice na Twitteru.