To, co již delší dobu tušíme ve vztahu k nadužívání přírodních zdrojů a nadměrné spotřebě, potvrdila i nedávná studie publikovaná v časopise Nature. Studie konstatuje, že současný globální potravinový systém a strava založená na konzumaci masa a živočišných produktů je jednou z hlavních příčin klimatické změny, ztráty biodiverzity, kontaminace zdrojů pitné vody a změn ve využívání půdy.

Studie doporučuje snížit konzumaci masa o 75–90% a ostatních živočišných produktů o 60%. „Současným životním stylem překračujeme hranice globálních ekosystémů, je tedy nejvyšší čas začít se učit být zodpovědným spotřebitelem a zamyslet se nad tím, co můžeme sami udělat proto, abychom zmírnili negativní dopady na životní prostředí,” říká děkan Fakulty tropického zemědělství Jan Banout.

Víc skleníkových plnů než z dopravy

Živočišná produkce je zásadní přispěvatel k celosvětové environmentální degradaci a klimatické změně. Navíc živočišný průmysl emituje obrovské množství skleníkových plynů, dokonce více než veškerá světová doprava dohromady.

Poslední suchá léta v ČR nám ukázala, že klimatická změna není pojmem, který se nás netýká, ale že může i nám v ekonomicky vyspělé Evropě nepříjemně ovlivnit životy. „A i to je jeden z důvodů, proč jsme se jako fakulta připojili k Meatless Monday a zaměstnanci se zavázali k tomu, že během pracovní doby nebudou konzumovat masné produkty,” dodává Banout.

"Změnit způsob našeho stravování a omezit konzumaci masa a masných výrobků je jedním z nejúčinnějších kroků, jak pozitivně ovlivnit běh věcí. Cílem celosvětové kampaně Meatless Monday (Pondělí bez masa) je upozornit na to, jak zásadní vliv má naše každodenní rozhodování o tom, co budeme a nebudeme konzumovat ve vztahu ke kvalitě a zachování životního prostředí ve kterém žijeme," uvádí fakulta v tiskové zprávě.