Příspěvková organizace magistrátu vypsala koncem loňského roku výběrové řízení na vedoucího nové Sekce rozvoje města. Ta má propojit územní a strategické plánování. Od poloviny ledna jí šéfuje právě Hudeček.

Podle sdělení IPR jej porota vybrala díky schopnostem, vzdělání a zejména zkušenosti s rozvojem města z bývalých let. Předtím, než Hudeček usedl v roce 2013 na rok a půl do primátorského křesla, byl pražským radním pro územní rozvoj.

V této funkci prosadil přípravu zbrusu nového Metropolitního plánu, jehož pořizování stále probíhá. Stál také u zrodu nových Pražských stavebních předpisů. V té době byl nynější šéf pražských plánovačů Boháč, rovněž vzděláním geograf, jeho asistentem.

Svoji kariéru v pražské politice ukončil rodák z Olomouce po prohraných komunálních volbách v roce 2014, kdy skončil také v TOP 09.

Poté se Hudeček přestěhoval do Ostravy a jeho cesty se ubíraly hlavně po akademické dráze.

Územnímu plánování se věnuje i jeho trilogie Řízení a správa města. Na toto téma bude mít Hudeček na jaře sérii odborných přednášek v Centru architektury a městského plánování (CAMP), kde přiblíží i svoji vizi fungování IPRu.

Institut si od nově vzniklé pozice slibuje lepší a jednodušší plánování města. Dosavadní systém, kdy nejdříve vzniká strategický plán a na jeho základě pak plán územní, není v praxi moc funkční. IPR Praha tomu chtěl už dříve předejít a pořizoval návrh Metropolitního plánu a Strategický plán souběžně, ale ukázalo se, že oba nepůsobí ve všech částech harmonicky.

„Ve velkých městech západní Evropy je běžné, že strategické a územní plánování vzniká zároveň. Jedno bez druhého totiž v praxi nefunguje dobře. Cílem je usilovat o mnohovrstevnaté město, které myslí na funkčnost, estetiku a zejména na jeho obyvatele,“ vysvětluje Boháč.