Do našeho online rozhovoru přijali pozvání Mgr. Libor Michálek, nominovaný Českou pirátskou stranou, a JUDr. Stanislav Křeček, kandidát ČSSD. Oba kandidáti odpovídali na stejnou otázku, kterou jste položili.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi kterého z kandidátů vás více zaujaly? Hlasujte v anketě na konci článku!

-----------------------------------------------------------------------------

DOTAZ: Pane doktore Křečku, jaký je Váš názor na privatizaci bytového fondu na Praze 2? Domníváte se, že minimální cena 22.000,-/m2 je únosná pro lidi, kteří bydlí celý život (jako má teta, např. - 62 let) na Vinohradech a naposledních 10 - 20 let života by se měli odstěhovat?

Stanislav Křeček: Jsem zásadní příznivec privatizace, skutečné privatizace, nikoli prodeje bytů za tržní ceny, které naprostá většina nájemníků není schopná zaplatit. Není žádný důvod aby obce vlastnily velké množství bytů, soc. politika se dnes dělá jinak, než v obecních bytech.

Libor Michálek: V tomto bodě souhlasím s tím, že nelze požadovat tržní cenu bytu.

DOTAZ: Dobrý den pane Michálku, jaké je vaše skutečné povolání? Píšete, že jste finanční analytik, ale žádnou takovou práci již dlouho nevykonáváte, prý jen řídíte čtyřčlennou odborovou organizaci… Není to trochu podvod na voličích ?

Libor Michálek: Práci fin.analytika vykonávám. Kromě toho pracuji také pro nezisk.organizaci Oživení, kde se zabývám protikorupčními projekty.

Stanislav Křeček: Obávám se, že panu Michálkovi příliš neprospěl pan Karel Janeček, který v rozhovoru pro sobotní Právo řekl, že mu dal 500 tisíc. To ve volební kampani vůbec nevypadá dobře.

Libor Michálek: Ta částka byla dána nad. fondem Proti korupci dávno předtím, než jsem se rozhodl kandidovat do Senátu.

DOTAZ: Pane Křeček, proč kandidujete do Senátu, když být poslancem je daleko víc? Je to opravdu jen v tom rozdílu 6 let ku zbývajícím 2 rokům?

Stanislav Křeček: S roky to nemá nic společného, patrně bych pokračoval s prací poslance i v dalším období. A domnívám se, že je třeba posílit legislativní úroveň Senátu, který řadu zákonů vrací Sněmovně, ne vždy na úrovni, kterou bych si představoval.

DOTAZ: Co jste dosud udělal pro občany ? Uveďte tři konkrétní činy, kterými jste v minulosti pomohl občanům.

Libor Michálek: Fond národního majetku- záchrana stovek miliónů Kč při privatizaci státních firem Komise pro cenné papíry- vymožení stovek mil. Kč pro okradené akcionáře Státní fond ŽP- zabránění převodu miliard Kč do bank s nízkou kredibilitou

Stanislav Křeček: Jsem dlouholetý předseda Sdružení nájemníků, podílel jde, se na formulování zákonů, které chránily nájemce bytů a na celé řadě jiných zákonů chránících práva obyčejných lidí. Pracuji jako advokát, denně se s problematikou ochrany práv občanů setkává, V novém občanském zákoníku jsem prosadil celou řadu ustanovení chránící právo na bydlení.

DOTAZ: Pro mne je senát úplně zbytečný, k čemu je dobrý podle vás?

Stanislav Křeček: Umím si představit politický systém bez Senátu, ale pokud existuje, je třeba jej naplnit. Dnes prakticky slouží jako pojistka pro přijímání zákonů. Často ve Sněmovně počítáme s tím, že v Senátu se podaří změnit některé zákony s ohledem na odlišné politické složení Senátu a Sněmovny, nebo vylepšit to, co při projednávání ve Sněmovně uniklo, nebo se nezdařilo.

Libor Michálek: Základním znakem demokracie by mělo být oddělení moci zákonodárné a výkonné, takže pokud by přišla řeč na rušení některé z komor parlamentu, preferoval bych aby se jednalo o Poslaneckou sněmovnu s tím, že Senát by v takovém případě musel mít kompetence posílené.

close Senátní duel - online rozhovor s Liborem Michálkem a Stanislavem Křečkem zoom_in

DOTAZ: Vzpomenete si na něco, zač můžete pochválit svého protikandidáta?

Libor Michálek: Určitě bych pochválil pana Křečka za jeho aktivity při ochraně práv nájemníků, na straně druhé nejsem si vědom právních rizik ve vztahu k majitelům bytů. Osobně bych tedy v této věci postupoval spíše tak, aby byly částečně kompenzovány buď náklady na údržbu domů, nebo posíleny příspěvky na bydlení.

Stanislav Křeček: Jistě odvážně vystoupil proti poměrům na Ministerstvu živ. prostředí, což je o něm obecně známo. O jeho dalších aktivitách bohužel mnoho nevím.

DOTAZ: Odráží výsledky voleb vaše očekávání? Odhadli jste dobře, kdo bude vaším protikandidátem? A pakliže ne, jak volebním výsledkům přizpůsobíte svou kampaň před druhým kolem?

Stanislav Křeček: Osobně jsem počítal, že pan Michálek bude úspěšný, ač různí politologové odhadovali spíše vítězství kandidátů vládních stran. Neúspěch ODS a TOP 09 v centrálním pražském obvodě mne opravdu překvapil. Kampaň nebudu přizpůsobovat, obracím se na lidi, kteří mne a moji práci už mnoho let znají.

Libor Michálek: Osobně jsem očekával významnější podporu hnutí Ano 2011 a v tomto smyslu mě překvapil příklon voličů ke KSČM, rovněž jsem očekával, že mým protikandidátem bude bývalá starostka za ODS paní Kozumplíková. V nadcházející kampani se nadále chci zaměřovat na přímý kontakt s potenciálními voliči.

DOTAZ: Jezdíte tramvají? Jak často a kam? A co na takové svezení říkáte?

Libor Michálek: Jezdím spíše metrem. Ohledně dopravy tramvají se mi nelíbí některé změny, které provedl DPP. Domnívám se, že tyto změny měly být více konzultovány s občany.

Stanislav Křeček: Jezdím výhradně tramvajemi a metrem. I k soudům. Nemám žádný vyhraněný názor na změny v dopravě. Prakticky jsem se s nimi nesetkal.

DOTAZ: Využijete alternativně potrestaných k úklidu ulic? Ulice bývají často v dost bídném stavu. Jak toho chcete dosáhnout, kde na to chcete vzít peníze?

Stanislav Křeček: Problém není v použití alternativně potrestaných nebo kohokoli jiného, ale v tom, kdo tyto lidi zaplatí. Nucené práce nemáme, zadarmo pracovat nemohou a nebudou. Chápu, že jsme nespokojeni se stavem ulic, to je ovšem věcí komunálních politiků a Parlament s tím mnoho nenadělají. Ve Sněmovně jsme schválili jiné rozdělení daní tak, že obce budou mít větší podíl na státním rozpočtu a jak s ním naloží je věcí komunálních politiků.

Libor Michálek: V této věci souhlasím s protikandidátem a pro odlehčení doplňuji, že si nedovedu představit, jak by pan Drobil nebo Knetig uklízeli před ministerstvem živ. prostředí.

DOTAZ: Hezký den; centrum Prahy řeší problémy s dopravou a parkováním na úkor nás, obyvatel Prahy 4. Může senátor nějak pomoci s řešením tohoto problému? Děkuji.

Stanislav Křeček: Obávám se, že nikoliv. Platí ústavní rozdělení kompetencí. Kraje a obce jsou samosprávnými orgány a zákonodárné orgány mohou zasahovat jen úpravou zákonů.

Libor Michálek: Osobně si dovedu představit úpravu zákona o místním referendu tak, aby u velkých projektů typu budoucího využití nákladového nádraží Žižkov mohli rozhodovat přímo občané. V rámci takového rozhodování by se mohli občané vyjádřit rovněž k míře parkovacích ploch.

DOTAZ: Kandidujete za Prahu 2. Tak schválně: patří do tohoto volebního obvodu i Vyšehrad? A tušíte, proč se na to ptám?

Libor Michálek: Patří tam část ulic pod Vyšehradem, přesně vám je nicméně nevyjmenuji. Má je k dispozici volební štáb. Netuším.

Stanislav Křeček: Vyšehrad patrí k MČ Praha 2. Bydlím zde celý život. Netuším, proč se ptáte.

DOTAZ: Jakým dalším aktivitám (vykonávaným jako placené povolání) se hodláte věnovat vedle práce v Senátu?

Stanislav Křeček: Pracuji jako advokát, abych si udržel kontakt s platným právem a situací v justici, což mnohým zákonodárcům chybí. Umožňujeme mi to také poznávat jak žijí obyčejní lidé.

Libor Michálek: Chci nadále spolupracovat s neziskovými organizacemi, které se zabývají problematikou boje proti korupci. Rovněž pro mě je přínosné být v kontaktu s reálnými problémy.

DOTAZ: Pijete pivo? Jakou značku nejraději?

Libor Michálek: Tuto otázku nepovažuji za relevantní v politické diskuzi.

Stanislav Křeček: Musím chodit do hospody, v místě kde mám chalupu. Protože když večer nepřijdu, hostinský křičí na celou hospodu: "To už to v tý Praze tolik zmrvili, že se bojí do hospody!" V životě jsem ale vypil maximálně osm piv za večer.

DOTAZ: Kolik dělá plat senátora? A víte, kolik lidí opravdu dosáhne na skutečný průměrný plat představující 27 tisíc korun?

Stanislav Křeček: Plat je stejný jako plat poslance (56 tisíc). Jsou pak další příplatky za různé funkce. Na průměrný plat dosáhne velmi málo lidí. Statistika je deformovaná extrémními platy některých skupin lidí.

Libor Michálek: Pokud by senátoři přijímali takové změny zákonů, aby různí "šíbři" neunikali ze zodpovědnosti, potom bych ve vztahu k uspořeným prostředkům, které dle odhadů mohou být až 100 miliard Kč (20 tisíc Kč ročně na každého pracujícího) považoval náklady na platy senátorů za zanedbatelné.

DOTAZ: Prosím stručně pár slovy: proč bych měl volit právě Vás?

Libor Michálek: Jsem člověkem, který osvědčil svůj charakter a má praktické zkušenosti s tvorbou zákonů. V životě jsem několikrát dal přednost veřejnému zájmu nad svým osobním a v tomto bych pokračoval i v případě svého zvolení.

Stanislav Křeček: Dlouhá léta bojuji za práva obyčejných lidí, jako poslanec i jako advokát znám dobře problémy lidí. Celý život žiji v obvodě, za který kandiduji.

DOTAZ: V poslední době vidíme do politiky nástup čtyřicátníků. Pane Michálku, myslíte si, že to lidé při druhém kole voleb zohlední? A pane Křečku, myslíte si, že vám naopak může pomoci, že máte tolik zkušeností?

Stanislav Křeček: Nevím. Zkušenost je zkušenost. Záleží spíše na mentálním věku, než na věku skutečném. Při mých vystoupeních ve sněmovně se o tom každý může přesvědčit.

Libor Michálek: Osobně bych nerozděloval kandidáty podle věku, ale podle toho, zda byli nebo nebyli napojení na současný politický systém. V tomto smyslu bych byl nerad, kdyby v příštích volbách kandidoval například pan Dalík. Byť je ve středním věku, dle mého názoru záleží především na charakteru lidí.

DOTAZ: Dobrý den, jakou rozpočtovou politiku vlády byste podpořili a jakou ne? Děkuji

Libor Michálek: Jsem pro úspory, nikoliv však na mzdách, důchodech a investicích, které jsou prováděny za přiměřené ceny. Preferuji aby byly omezeny náklady státních institucí a státem ovládaných firem na různé poradenské služby skrze které mohou unikat značné částky.

Stanislav Křeček: Stát musí plnit svoji funkci. Snaha omezovat státní výdaje je snahou o privatizaci funkcí státu se všemi negativními důsledky, jak to vidíme třeba u soukromých exekutorů. Stát musí šetřit a na druhé straně nebudeli plnit své funkce a to i sociální, ztratí moderní stát jakýkoli smysl. Celá společnost se musí změnit a zásadní změny jsou před námi. Michálek: V poslední době jsem měl možnost podrobněji analyzovat výdaje samospráv a v mnoha případech byly náklady na takzvané ostatní běžné výdaje daleko vyšší než náklady na mzdové výdaje. I z mé zkušenosti ze SFŽP vyplývá, že jeden státní fond může uspořit 1/4 miliardy jenom na právních poradenských službách.

DOTAZ: Co si myslíte, že je největší problém České republiky a co s tím chcete v Senátu dělat?

Libor Michálek: Za největší problém považuji rozsah korupce, která dle odhadů znamená pro český stát ztráty okolo 100 miliard Kč. Mám připravenu sadu legislativních opatření, které mohou omezit přímo či nepřímo prostor pro tento nešvar. Děkuji všem za podporu v 1. kole senátních voleb a prosím abyste k volbám přišli i v tomto týdnu a dali šanci změně.

Stanislav Křeček: Největším problémem republiky je hroucení funkcí státu. Obecná nedůvěra ve státní a politické instituce, která je vyvolávána těmi, kteří si nepřejí spravedlivý stát a chtějí si vše (školství, bezpečnost, dopravu) pořídit z vlastních soukromých prostředků. To společnost rozděluje a ztráta rovnosti ve společnosti a otevírající se sociální rozdíly jsou jedním z vážných problémů. Pojďme spolu bojovat za spravedlivý stát. Oba se loučíme a děkujeme za dotazy.