Ten byl uzavřen až počátkem prosince loňského roku, kdy došlo ke schválení třístranné dohody mezi Městskou částí Praha 8, Metrostavem a Hlavním městem Prahou.

Výzva pro všechny zúčastněné

Ledy se pohnuly a po letech čekání se snad už konečně před Palmovkou rýsuje lepší budoucnost. Nejen že má ambice stát se novým moderním centrem Libně, respektive celé Prahy 8, ale s trochou nadsázky řečeno může být i oknem do vesmíru. Tento týden totiž Rada Hlavního města Prahy schválila smlouvu o smlouvě budoucí pro nové sídlo Agentury EU pro vesmírný program (EUSPA) v roky rozestavěné městské budově.

„Transformace objektu na Palmovce bude s ohledem na jeho historii organizačně, technicky i provozně zcela zásadní výzvou pro veřejný sektor a ze strany všech zúčastněných stran si vyžádá vysoké úsilí,“ řekl Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti, která bude mít na starosti dostavbu objektu v souladu s požadavky EUSPA.

Jako magnet

Agentura dříve známá jako GSA nebo Galileo se z Prahy do Bruselu přestěhovala v roce 2012 a loni se transformovala v Agenturu EU pro vesmírný program. „O sídlo EUSPA mělo zájem jedenáct zemí, a tak lze považovat za malý zázrak skutečnost, že se nám ji podařilo získat pro Česko. Jsem přesvědčen, že i dnes by nám ji jiné státy velmi rády ‚ukradly‘. Musíme si totiž uvědomit, že vesmírné inovace jsou hojně využívané v průmyslu a čím dříve se dostanou do toho našeho, tím budeme konkurenceschopnější,“ podotkl Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro GNSS.

„Kosmické aktivity byly vždy primárně spojovány s kosmickým výzkumem, dnes je to ale především o aplikacích, které využíváme na zemi. Více než deset procent evropského hospodářství je navázáno na družicovou infrastrukturu a je úžasné, že centrum kosmických aktivit Evropské unie se nachází v Praze. Musíme tedy udělat všechno pro to, aby zde agentura měla co nejlepší podmínky,“ uvedl Václav Kobera z ministerstva dopravy.

Pracovní i společenské funkce

V agentuře, jejíž kanceláře se nyní nacházejí v Jankovcově ulici v Holešovicích, v Česku aktuálně pracují zhruba tři stovky lidí. Po přestěhování do nové budovy na Palmovce by jich podle Karla Dobeše mohla být v horizontu deseti let až tisícovka. „Lze očekávat, že EUSPA, která z Prahy řídí i střediska ve Španělsku, Francii a Itálii, bude svojí atraktivitou jako magnet přitahovat nejen nové zaměstnance, ale i firmy, které s ní budou chtít spolupracovat,“ dodal Dobeš.

Podle Petra Hlaváčka, prvního náměstka pražského primátora, který má na starosti nejen využití rozestavěného objektu, ale i budoucnost Palmovky jako takové, by se do svého nového sídla mohla agentura přestěhovat v horizontu tří let. A nemělo by zůstat jen u ryze pracovního charakteru místa.

„Vesmírný výzkum a EUSPA zvedá mezinárodní prestiž Prahy i celé země, přitom má velmi významný dopad do ekonomiky, průmyslu a inovací. Uvažujeme, že by u nového sídla mohlo vzniknout vědeckotechnické centrum a na děti zaměřené muzeum, které by činnost EUSPA přibližovalo,“ nastínil budoucnost této části Palmovky Petr Hlaváček.

EUSPA má na starosti provoz a aplikaci vesmírné infrastruktury Evropské unie, zajišťuje bezpečnost a podporuje široké využití družicových signálů a dat v oblastech jako je například zemědělství, doprava či krizové řízení. EUSPA od členských států Evropské unie a Evropské komise dostává nové úkoly, díky nimž roste její význam i počet jejích zaměstnanců v České republice.

Vesmírný program EU se skládá z těchto stěžejních programů:
- Copernica, Evropského programu pozorování Země.
- Galilea, globálního družicového navigačního systému EU (GNSS), poskytujícího vylepšené informace o poloze a čase.
- European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), regionálního družicového augmentačního systému EU (SBAS).

Zdroj: EUSPA