Z obyvatel Prahy, které evropský statistický úřad oslovil, celkem tři čtvrtiny souhlasily s tvrzením, že v metropoli lze snadno nalézt „dobré zaměstnání“. V druhé Kodani to bylo 74 procent respondentů a v Dublinu 70 procent. Na opačném konci žebříčku se naopak krčí německý Frankfurt a italská města Palermo a Neapol, kde kladně na stejnou otázku odpověděla jen tři procenta respondentů.

Špatně si ovšem nevede ani slovenská metropole Bratislava. V rámci Evropské unie obsadila celkově sedmé místo a nechala za sebou řadu věhlasných měst jako Amsterdam, Brusel a další. Odpovědi respondentů mají nepochybně souvislost s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých městech. Praha i v tomto ohledu patří mezi evropské „šampiony“.

Podle posledních statistik se nezaměstnanost v české metropoli pohybuje kolem 2,5 procenta, což je nejen výrazně pod průměrem míry nezaměstnanosti v České republice, ale i v Evropské unii. Praha je také jediným „regionem“ v Česku, který překračuje průměrnou životní úroveň EU. Je také nejbohatším regionem mezi novými členskými zeměmi EU. Její bohatství v přepočtu na jednoho obyvatele činí téměř 140 procent unijního průměru.

Vysoké ceny

Tyto na první pohled velmi potěšitelné statistiky však přinášejí i problémy, které způsobují hlavně vyšší ceny. Odráží se to také v další statistice Eurostatu, která hodnotí dostupnost bydlení. Zde česká metropole mezi unijní premianty rozhodně nepatří. Jen 16 procent oslovených Pražanů souhlasilo s tvrzením, že ve městě lze sehnat dobré bydlení za rozumnou cenu.

Bydlení se naopak nejlépe shání v německém Lipsku, dánském Aalborgu či portugalské Braze, alespoň podle více než dvou třetin oslovených. Na chvostu pomyslného žebříčku naopak skončila Paříž, kde je možné snadno najít dobré a hlavně dostupné bydlení jen podle tří procent respondentů. Nejlépe umístěným českým městem je Ostrava, kde se bydlení dobře hledá podle zhruba poloviny oslovených.