„Etická komise FF UK k jednomyslnému a jednoznačnému závěru, že prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., se ve čtyřech zkoumaných odborných textech opakovaně dopustil plagiátorství, a to jak v jeho obecném vymezení úmyslného přivlastňování cizí práce či její části bez uvedení jejího autora, tak ve smyslu platných předpisů UK a FF UK,“ cituje ze zprávy mluvčí fakulty Petr Kukal. Verdikt byl podpořen rovněž posudky zahraničních expertů.

Plagiátorská story se rozběhla na konci loňského roku, kdy Kováře obvinili tři doktorandi z Univerzity Karlovy. Bývalý prorektor nejstarší vysoké školy na českém území podle Ondřeje Crháka, Tomáše Konečného a Marka Jandáka opisoval ve dvou svých publikacích a přivlastňoval si výsledky práce britského historika Barryho Cowarda, aniž ho uvedl jako zdroj.

Značný rozsah opsaného textu

„Podstata plagiátorství zde nespočívá v úplném zatajení předloh, ale v nepřiznaném značném rozsahu čerpání z nich, které se v daných textech projevuje vícero způsoby: nepřiznaným přejímáním struktury výkladu, konkrétních příkladů, formulací i bibliografických odkazů. Uvedený způsob práce s cizími texty je ve vědecké práci zcela neakceptovatelný a není nijak podmíněný či omluvitelný ani dobou vzniku prací M. Kováře, ani oborovou specifičností,“ dodává etická komise filozofické fakulty, podle níž hrozí vzdělávací instituci i případná žaloba.

Sám Kovář označil osočení z opisování v odborných textech za neetické, lživé a odmítl, že by byl plagiátor. Podobnosti s Cowardem zdůvodnil tím, že se danému tématu věnuje jen několik relevantních historiků. Na funkci prorektora UK pro vnější vztahy však - zřejmě i pod tíhou medializace případu - rezignoval a ke konci roku opustil také fakultu. Dlouho tu přitom vedl Ústav světových dějin.

Rektor čeká na posudky bez emocí

Třiapadesátiletý odborník na Velkou Británii našel zastání u Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy. Podle Zimy měl dostat Kovář prostor obhájit se, k čemuž nedošlo, neboť historika hodně lidí rychle odsoudila. Profesoři Robert Kvaček a Jaroslav Pánek navíc ve posudcích - vypracovaných na rektorovu žádost - tvrdili, že Kovář plagiátorem není. Ale desítky historiků se zase ohradili proti jejich postoji, protože ohrožuje principy české historické vědy.

„Všichni vždycky říkají, že jde o pravdu a že to není osobní a bez emocí. Tomu nikdy nevěřím,“ prohlásil Zima v pořadu Jak to vidí rektor na Českém rozhlasu. „Jsem rád, že to vyšetřují příslušné komise. Ty musí případ kvalifikovaně a bez emocí posoudit a vynést verdikt,“ dodal s tím, že v nedávné kauze odebrání magisterského titulu bývalému studentovi Husitské teologické fakulty trval celý proces devět měsíců. Nyní řekl Zima Deníku N toto: „Nebudu se k tomu vyjadřovat, přečtu si to a řeknu k tomu něco zítra (v pátek). Jsem na zasedání rektorů v Brně a začíná mi další jednání.“

Etická komise Filozofické fakulty UK nicméně považuje zjištěné okolnosti za obzvláště závažné. V závěru středečního prohlášení uvádí: „Komise doporučuje vedení FF UK celý problém dále analyzovat a podniknout co nejdříve veškeré možné kroky, jež by přestupky takové povahy a rozsahu znemožňovaly.“ Kovářovu kauzu řeší také univerzitní etická komise, která zatím vlastní stanoviskko nezveřejnila. Podle zástupců univerzity se údajný viník nebude až do skončení akademického vyšetřování vyjadřovat do médií.