Energetici vPraze zaznamenají ročně stovky případů, kdy se je lidé snaží obalamutit různými způsoby, aby nemuseli platit svou spotřebu. Nejčastěji neplatí podvodníci za vodu a elektrickou energii.

Společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) sev roce 2007podařilo odhalit 313případů černých odběrů. Ztoho ve127případech šlo očerné odběry vody, ve zbylých oneplacené vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.

Nekalé praktiky jak neplatit za pitnou vodu jsou různé, nejčastěji je to manipulace svodoměrem nebo porušení plomby. Stávají se ipřípady, kdy má odběratel naměřenou odbočku před vodoměrem či propojení trubkou.

Centrum je zmapované

Při vypouštění odpadních vod na černo šlov roce 2007nejčastěji onepřihlášenou kanalizační přípojku či přímé napojení do revizní šachty. Neplatiče vyhledávala speciální skupina.

„Celkovou škodu jsme vyčíslili na 4,7milionů korun. Přibližně vdevadesáti procentech podvodných případů šlo odomácnosti,“ uvedl Vladislav Vavro zPVK, podle kterého je nejvíce černých odběrů vdomech vokrajových částech Prahy a především vsatelitních městečcích. Ve vnitřní části metropole se PVK smnoha podvodníky tolik nesetkávají, protože díky starší zástavbě je vodovodní ikanalizační síť lépe zmapovaná a tudíž je nad ní jednoduššídozor.

Přibližně se čtyřmi stovkami případů neoprávněného odběru elektřiny sev roce 2007setkala Pražská energetika (PRE). Nejčastěji jde onapojení se před elektroměr a také různé technické zasahování do tohoto přístroje.

Elektřina za desítky milionů

Podle mluvčího Petra Holubce si domácnosti a firmy nemají co vyčítat, podvodné případy jsou mezi ně rovnoměrně rozloženy. „Máme tým, který neplatiče vyhledává.V roce 2007jsme díky jeho činnosti vmetropoli udělili pokuty přes 30milionů korun,“ sdělil Holubec.

VPraze seobjevují také neplatiči plynu. Miroslav Vránek zPražské plynárenské Deníku potvrdil, že jsou to ročně desítky případů. Podvodníci mají při krádeži plynu podobné praktiky jako uzcizování elektřiny.

Skrádežemi se příliš nesetkává majoritní dodavatel tepla vmetropoli Pražská teplárenská. „Dodáváme hlavně bytovým družstvům a tam se to lépe ohlídá. Ačerné přípojky si lidé také nedělají, protože navrtat potrubí, ve kterém je obrovský tlak a horká pára je obtížné,“ řekl vedoucí odboru marketingu Petr Kusebauch.