V zahradě Benediktini dříve pěstovali ovoce a zeleninu. V prudké části dokonce svahu vinou révu. Poválečné období ale zanechalo zahradu zpustlou, zabydlenou vzájemně nesouvisejícími užitkovými stavbami. Šlo třeba o tenisové kurty nebo školičky.

V letošním roce proto zahájilo Emauzské opatství první etapu již dlouho plánované rekonstrukce. Obnova zahrady se opírá o její historicky známou podobu. Ve spodní, rovinaté části navazuje na užitkovou funkci zahrady.

Pěstování ovoce, zeleniny, léčivých a okrasných bylin bude doplněné o objekty sloužící současné údržbě a provozu. A to třeba dětské hřiště či letní posezení u kavárny parkoviště. Při jižní ohradní zdi vznikají k těmto účelům i přízemní stavby.

Rekonstrukce celé zahrady také počítá s přístupností pro veřejnost tak, aby mohla být odpočinkovou zónou i místem zajímavých aktivit.