Nadále platí, že Dvorecký most bude sloužit městské hromadné dopravě, cyklistům a chodcům. Automobily se na něj dostanou, pokud budou součástí Integrovaného záchranného systému. Jak zaznělo minulý týden v debatě Centra architektury a městského plánování (CAMP), stavba vzniká hlavně kvůli autobusům a tramvajím, které zajistí výrazně lepší propojení pražských částí a uleví i Barrandovskému mostu.

„Jsme ve fázi připomínkového řízení a podáme žádost o sloučené stavební a územní povolení,“ informoval architekt Radek Šíma z Atelieru 6.

Výtvarník Krištof Kintera se zaměří na zušlechtění prostoru pod prvním mostním obloukem na podolské straně a v místě nájezdové smyčky pro cyklisty na Zlíchově. „Záměrem je navázat na tvarosloví kubismu a vytvořit jakousi krajinu šikmých ploch, která se rozklene pod mostním obloukem jako centrem dění. Chceme tam udělat arénu, která bude sloužit k pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí,“ popsal Kintera.

Česká studia porazila v soutěži zahraniční uchazeče

Jeho návrh počítá také s lezeckou stěnou v patě mostu, skateparkem, molem, dětským hřištěm, kavárnou a ikonickou sochou, nazvanou Heavy Head Boy, v mírně nadživotní velikosti. Na druhé straně mostu pak Kintera zamýšlí vytvořit takzvanou světelnou zahradu, kombinující městské osvětlení z celého světa se vzrostlými rostlinami. Intenzita a barva světla má být elektronicky řízena a napodobovat barevnost tradičních sodíkových lamp.

Neokubistický návrh Dvoreckého mostu ateliérů Tubes a Atelier 6 zvítězil před dvěma lety v architektonické soutěži. Porotci tehdy dali přednost méně známým tuzemským studiím před zahraničními uchazeči, z nichž těsně druhý skončil návrh věhlasného španělského architekta Santiaga Calatravy.