Pokud by se vše uskutečnilo bez problémů, metropole by do začátku příštího roku získala potřebná povolení a vysoutěžila zhotovitele. Odhadovaná délka stavebních prací je 30 měsíců.

„Myšlenkou propojení zlíchovského a podolského nábřeží novým mostem se pražští politici zabývají už od roku 2003. Jsem hrdý na to, že za působení současné koalice začíná tato vize dostávat konkrétní obrysy. Jedná se totiž o strategickou dopravní stavbu, která výrazně odlehčí pražské hromadné dopravě, a přínosem bude i pro cyklisty a pěší. Stavět by se mělo začít už příští rok,“ uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Dvorecký most - vizualizace.
Dvorecký most přes Vltavu by mohl stát v roce 2024. Jak dlouho vydrží?

Účel mostu pouze pro MHD, cyklisty a pěší vychází ze změny Územního plánu z roku 2014. V případě potřeby zde ovšem budou moct jezdit i vozidla Integrovaného záchranného systému. Podle předpokladů by se také mělo ulevit individuální automobilové dopravě díky odvedení autobusů městské hromadné dopravy z Barrandovského mostu. 

Dvorecký most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a spojí tak městské části Praha 4 a Praha 5. Cílem vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to především pro hromadnou dopravu, pěší a cyklisty.

Jen cena o staviteli nerozhodne

„Veřejná zakázka bude nastavena tak, aby nezáleželo jen na ceně, ale také na délce záruční doby, délce stavby i odborné kvalifikaci, aby nový most měl opravdu špičkovou kvalitu. Součástí přihlášek budou i seznamy hotových stavebních prací, seznamy techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci s popisem technického vybavení, se kterým bude firma pracovat. Jsem si jistý, že stavba Dvoreckého mostu bude v dobrých rukou,“ popisuje náměstek Adam Scheinherr.

Výstavbou tohoto mostu bude navíc doplněno doposud chybějící propojení pro městskou hromadnou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba by také měla přispět ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech (Lihovar a Dvorce) a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města Prahy jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

Umístění Dvoreckého mostu.Umístění Dvoreckého mostu.Zdroj: MHMP

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové a autobusové zastávky Dvorecký most. Současné vedení města s výstavbou Dvoreckého mostu dlouhodobě počítá a veškeré investice a rekonstrukce koordinuje s jeho realizací.

Dopravní podnik hl. m. Prahy mimo jiné založil v rámci tramvajové výluky v roce 2020 na Barrandov odbočku vedoucí ke Dvoreckému mostu. Zastávka Lihovar pak získala novou podobu při rekonstrukci Nádražní ulice. Veškeré stávající úpravy tedy počítají s napojením na novýmost. Stavba je koordinována také s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky.

Praha zveřejnila nové vizualizace k plánované stavbě Dvoreckého mostu.
Lezecká stěna, kulturní aréna i světelná zahrada. Dvorecký most má nové plány

Autorem vítězného návrhu, který vzešel z architektonicko-konstrukční soutěže pořádané v letech 2017 až 2018, jsou architekti ze studia Atelier 6 a Tubes. „V celém projektu půjde funkce ruku v ruce s kvalitní formou. Návrh mostu je elegantní a odkazuje ke kubismu a brutalismu, které mají v Praze velkou tradici. Podmostí, na které se v podobných projektech často zapomíná, nabídne multifunkční prostor pro volnočasové a kulturní vyžití včetně kavárny. Se svou světelnou instalací se zapojí i Krištof Kintera – jeden z nejvýraznějších současných českých umělců,“ uzavírá primátor Zdeněk Hřib.