Jaké byly první dva týdny ve funkci generálního ředitele Dopravního podniku (DP)?

Bylo to velmi hektické. Poznal jsem velké množství nových lidí a udělal si názor na spoustu věcí. Těší mě, že jsem potkal lidi, kteří berou práci u DP jako poslání a koníčka, ale také jsem si všimnul, že tu je velká řevnivost mezi jednotlivými úseky a existuje malá loajalita k podniku jako celku.

Půjde skloubit funkce generálního ředitele DP a člena představenstva televize Prima?

Ano, představenstvo Primy se schází jen jednou dvakrát za měsíc.Mám jasně stanovenou prioritu a tou je Dopravní podnik.

Není to střet zájmů?

To určitě ne, mrzí mne, že používáte tento příměr. Vždyť to jsou úplně rozdílné funkce a činnosti – statutární a výkonná. Nijak si vzájemně nepřekážejí.

S odboráři chci jednat už v létě

Jak dlouho bude trvat vaše seznamování s DP a kdy představíte své vize a strategie?

Říkat to po tak krátké době by bylo velmi krátkozraké a zcela iracionální. Zatím nešlo udělat si představu. Chci nejdřív poznat firmu zevnitř a současně pracovat na dlouhodobých vizích a strategiích.

Co pro vás bylo zatím největší novinkou?

Mám za sebou premiéru ve své profesionální kariéře a tou je jednání s odboráři, což byla skutečně zajímavá zkušenost.

Zajímavá čím?

Protože je to jednání s relativně významnou a silnou strukturou zastupující zaměstnance. Těch odborových struktur tu je dvanáct a často mají rozdílné představy.Na vedení firmy je, abychom je všechny dostali ke stolu a přiměli k jednání a kompromisům, které budou výhodné pro všechny.

Jak proběhlo setkání s odboráři?

První diskuse byla velmi racionální a věřím, že to tak bude i v dalších týdnech a měsících, kdy se dostaneme k větším konkrétnostem. Schůzka byla o takovém vzájemném oťukávání obou stran. Prezentovali jsme své základní představy a dohodli se na dalším průběžném setkávání, aby v budoucnu nedocházelo ke zbytečným konfrontacím skrze média.

Jaké představy jste prezentoval odborářům?

Předestřel jsem své pojetí a význam slova transformace a optimalizace Dopravního podniku. Jejich největší obava je ze sociálních dopadů. Transformace se sice bude týkat i optimalizace počtu pracovních míst, ale nelze to zjednodušovat, že transformace= propouštění. Jasně jsem deklaroval, že prioritní část úspor je jinde.

Kde?

Primární úspory a optimalizace jsou v centralizaci činností, procesů, finančních toků a v kvalitě uzavíraných obchodních vztahů. Není odborářských skupin mnoho? Myslím, že jich je příliš, ale musíma budu to respektovat, protože to je přece vůle zaměstnanců. Je to fakt, který je neměnný.

Nehrozí pod vaším vedením dlouhé vyjednávání o kolektivních smlouvách na konci roku, což je u DP tradicí?

To je standardníu všech velkých firem. Ale pokusíme se tomu předejít tím, že začneme s odbory vyjednávat o kolektivní smlouvě na příští rok už letos v létě. A navíc chceme zvýšit informovanost všech zaměstnanců o vyjednávání, aby se předcházelo nedorozumění.

Zainvestujeme do infrastruktury

Jak proběhlo předání funkce od předchozího ředitele Tomáše Jílka?

Mimořádně věcně a korektně. Pan Jílek zůstane zásadním stavebním kamenem manažerského týmu, který chci vybudovat.

Počítáte se změnami ve vedení firmy?

Uvidíme.

Jak bude vypadat pražský DP dalších pět let?

Zainvestujeme do infrastruktury, vzniknou další úseky metra a obměníme vozový park.

Budete vy osobně preferovat určitý druh veřejné dopravy v metropoli?

Půjde i nadále o skloubení všech tří druhů. Je to racionální a má to logiku. Největší investiční náročnost bude samozřejměu metra.

Přikláníte se k variantě takzvaného lehkého metra, které by mohlo být i bez strojvedoucího?

Líbí se mi ta představa, protože z hlediska investičních a provozních nákladů vidím dost pozitiv.

Bude se pražský DP inspirovat v zahraničí?

Inspirovat se je potřeba stále. Ale nejen v zahraničí, slyšel jsem například chválu na brněnský Dopravní podnik, který snižuje provozní náklady a racionalizuje nákupy. Ale není to tak, že bychom měli někde vzor, který budeme kopírovat. Praha je totiž velmi specifická. Takže inspirovat se ano, kopírovat ne.

Jezdíte MHD v Praze?

Jelikož bydlím v centru, tak hlavně metrem. Ale poslední dva týdny jsem jezdil autem, protože jedu brzy ráno do práce a vracím se až večer, takže nestojím v zácpách.

Jak zvýšíte efektivnost výnosů z prodeje jízdného?

Chceme automatizovat systém doplňkového prodeje lístků v autobusech, aby v každém vozu MHD kromě metra byly automaty na lístky. Ale musí se zvážit a diskutovat celkové náklady na systém.

Budete zdražovat jízdné v MHD?

Nechci teď vypouštět nějaké soudy nebo představy a celou situaci komentovat.

Proč?

Je to citlivá věc a nerad bych nějakým prohlášením riskoval, že bude vytrženo z kontextu. Musíme si ale uvědomit fakt, že jízdné v MHD je jedno z nejnižších v Evropě.

Dokážete přesvědčit vedení města, aby dalo Dopravnímu podniku více peněz?

Je potřeba nejdříve dopracovat střednědobou a dlouhodobou strategii a vizi Dopravního podniku. Jsem zastáncem silného a významného rozvoje veřejné dopravy a její infrastruktury. Budu se snažit pro to získat co nejvíce prostředků z městského rozpočtu. Nejdříve ale musí být vše zefektivněno tak, aby město nikdy nelitovalo vynaložených prostředků.

Jste pro olympiádu v Praze?

Podporuji tu myšlenku. Z hlediska marketingu bude pro město velkou výhodou. Pro veřejnou dopravu to bude několikatýdenní extrémní nápor, ale Pražanům se vyplatí.

Jak?

Bude to znamenat investice do rozvoje in frastruktury a modernizace vozového parku.