Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který si radnice Prahy 2 objednala u agentury SC&C. Studie bude obyvatelům k dispozici na veřejné prezentaci ve čtvrtek 8. listopadu, kde také mohou diskutovat o parcích.

Šetření proběhlo v září v šesti parcích na území Prahy 2. Celkem se ho zúčastnilo 309 respondentů.

„Chtěli jsme vědět, co si občané myslí o parcích a jejich využívání,“ sdělil místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek, který má mimo jiné na starosti životní prostředí.

Převažují hlavně pejskaři

Anketa dále dokládá, že do parků v Praze 2 lidé nejčastěji chodí kvůli venčení psů, procházkám a odpočinku.

Se čtyřnohým miláčkem pravidelně zavítá do některého z nich zhruba 31 procent dotázaných. Za odpočinkem a pro vlastní potěšení si do veřejné zeleně vyjde 29 procent respondentů.

Parky v druhé městské části Pražané vůbec nejméně využívají pro sport. Podle dotazníků si sem přijdou zasportovat pouhá čtyři procenta, a to nejraději do Riegrových sadů. K pohybové aktivitě ale třeba vůbec neláká park na Karlově náměstí.

Především vadí nepořádek

Nejvíce byli dotazovaní spokojeni s prostředím v Havlíčkových a Riegrových sadech, nejméně pak s parkem na Karlově náměstí a s Čechovými sady, kde shodně poukazovali na špínu a bezdomovce.

Psí exkrementy na trávnících a cestičkách zlobí téměř čtvrtinu dotázaných (24 procent). Jen o dvě procenta méně občanů rozčilují pohozené odpadky. Stejný počet lidí kritizuje bezdomovce, kteří svým chováním znečišťují místa, kam si chodí lidé odpočinout. Poškozené lavičky, prolézačky a další vybavení parků pobuřuje kolem patnácti procent obyvatel.

„Obecně jsou lidé s parky spokojeni. Na druhou stranu je podle nich stále co zlepšovat. Největším problémem je totiž znečišťování, ať už v důsledku psích exkrementů, odhozených odpadků nebo bezdomovců a narkomanů,“ dodala vedoucí odboru kanceláře starostky Jitka Slavíková.

Chtějí nová dětská hřiště

Nejvíce si dotazovaní přejí v parcích Prahy 2 další dětská hřiště, pítka nebo informační tabule. Nejpreferovanější jsou asfaltové a betonové cesty.

Lidé se také shodli na tom, že v každém parku by rozhodně měl být prostor vyhrazený pro psy. Ve volném pobíhání zvířat se však dotázaní lišili. Zatímco 21 procent jich naprosto nesouhlasí s tím, aby bylo volné pobíhání psů zakázáno, naopak 23 procent výslovně zákaz požaduje. Stejný počet by také uvítal, kdyby se psi mohli pohybovat v parku jen s náhubkem.

Proberou návrhy a plány

Anketu chce radnice představit veřejnosti. O stavu parků mohou lidé diskutovat tento čtvrtek od 15.30 hodin v zasedacím sále radnice. Zde se také dozvědí více o rekonstrukci dětského hřiště v Riegrových sadech.

Výzkum veřejného mínění je druhou částí kampaně, kterou radnice zahájila již v srpnu. Tehdy vytiskla čtyři tisíce map pro pejskaře. Tři čtvrtiny z nich poté rozeslala přímo majitelům psů se složenkami na úhradu poplatku ze psa. Právě proto byla část otázek ankety zaměřena na soužití lidí a psů.Odkampaně, jejíž prvotní myšlenka vznikla již loni, si Praha 2 slibuje čistější ulice. „Věřím, že tato iniciativa nebude chápána jako omezování práv pejskařů, ale naopak jako pomocná ruka a další krok ke zlepšení životního prostředí,“ uvedla před časem starostka Prahy 2 Jana Černochová.