To je pak David schopný ničit zařízení bytu vytrhává zásuvky a elektrické vedení ze zdí, rozbíjí a vyhazuje věci z okna, namáčí věci do toalety, pouští vodu, strhává záclony a žaluzie, trhá kohoutky topení a kliky u oken. A občas dojde i na znečišťování svého okolí exkrementy.

Při procházce v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, kde sídlí Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA), která Davidovi pomáhá už devět let, se od Renaty Němcové, klíčové pracovnice osobní asistence, dozvídám více o tom, proč vlastně David tráví čím dál více času v Praze, místo toho, aby byl v Rakovníku. Ve městě, kde je jeho rodina.

O Davida se tam stará jeho maminka a babička. Vzhledem k psychickému onemocnění maminky je to ale hlavně skoro osmdesátiletá babička, která zajišťuje chod domácnosti.  „Svého syna a vnuka obě ženy mají moc rády, dopřávají mu, co mohou, ale bohužel není v jejich silách ho brát například ven," vysvětluje Renata Němcová.

„Čím je David starší, tím má větší fyzickou sílu. A jen vyjde z bytu, je schopen ničit světla nebo trhat elektroinstalaci."

Davidovi proto babička a maminka čím dál častěji umožňují pobyt v APLE v Bohnicích, kde má David spoustu podnětů, mění se mu režim, chodí na procházky. Část měsíce mu také platí asistenční služby v Rakovníku.

Zařízení jsou plná

„Naše služby čerpají čím dál více. Ale je to pro ně finančně náročné. Když například jede asistent do Rakovníka, platí mu jízdenku, čas strávený v bytě… Zvládnout to finančně pro ně není vůbec snadné," dodává Renata Němcová. Davidova babička již obeslala všechna zařízení v České republice se žádostí o umístění vnuka do celoročního zařízení. Bez kladné odezvy. V APLE by sice osm míst měli, ale jsou obsazená. A tak jedinou možností je dotace od kraje…

O Davidovi se rozpovídal i asistent Marek Chábera, který ho zná již několik let. „Je hodně pasivní, pasivně přijímá kulturní vjemy, poslouchá písničky, má rád pasivní pozorování světa ubíhajícího za oknem auta. Tím, že má těžší typ autismu, je hodně egocentrický, nevšímá si, co se kolem něj děje. Obrazně řečeno, kdyby tady kolem nás teď projely mrtvoly, on bude mít pořád ten svůj prostor   metr kolem sebe a víc nevnímá," popisuje Davida Marek Chábera při procházce bohnickým parkem.

„Je zkrátka zaměřený na sebe a své příjemné pocity." Podle asistenta David dobře rozeznává komfort a nekomfort, přičemž to druhé dává hlasitě najevo. Marek Chábera také zmiňuje, že David dokáže dobře maskovat, jak velmi dobře asistentům rozumí.

„Dokáže se rozhodovat, ale není to na zvyklý. Mnoho let se za něj rozhodovalo, takže nyní se mu snažíme naopak dávat co nejvíce na výběr, aby se mohl sám rozhodovat.

Také už se k němu nechováme jako k dítěti. Bereme ho tak, jak se to má brát. Podle fyziologického věku, ne podle toho mentálního," říká asistent, který po naší procházce nasedá s Davidem do auta, a vyrážejí spolu na nákup. Auto vyjíždí pomalu z bohnického areálu. David se uvelebuje do sedačky. A spokojeně sleduje svět míhající se za okýnkem.

Občanské sdružení APLA ve zkratce:

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) poskytuje psychologické, psychiatrické, pedagogické a sociální služby lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám.

Jedná se jak o diagnostiku, odborné sociální poradenství, tak o přímou péči. odlehčovací služby, osobní asistenci a ranou péči formou ambulantní  a terénní služby. APLA také nabízí projekty podporovaného zaměstnávání a poskytuje služby chráněného bydlení.

Občanské sdružení provozuje domov se zvláštním režimem pro osoby se souběhem autismu a problémového chování.

Před deseti roky, kdy APLA vznikla, měla jen pár zaměstnanců. Aktuálně tvoří tým téměř sedmdesát pracovníků (psychologové, psychiatři, terapeuti, speciální pedagogové, sociální pracovníci, pracovní konzultanti),  s další stovkou kolegů má organizace uzavřenou dohodu o provedení práce.

APLA je zhruba z šedesáti procent financována ze státních dotací a fondů EU. Dalších téměř dvacet procent představují vlastní příjmy, zbývající náklady pokrývají individuální a firemní dárci a nadace.

Náklady na poskytování služeb, platy zaměstnanců a provoz středisek představovaly v minulém roce 38 milionů korun.