Výraznější dopravní komplikace v důsledku zúžení nenastaly ani na dalších komunikacích Prahy 2 a Prahy 4.

„Bylo by předčasné po dvou dnech provozu v tomto režimu cokoliv hodnotit, ale jsme rádi, že dnes k žádnému dopravnímu kolapsu nedošlo. A to je pondělní ráno vždy prubířským kamenem dopravy,“ říká starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Praha 2 prosadila toto zúžení Legerovy ulice ze čtyř pruhů na tři kvůli nadměrnému hluku a emisím, které trápí přes 1200 lidí žijící v ulici.

Čtyřka je proti

Proti zúžení byla především radnice Prahy 4, která se obávala dopravních komplikací na svém území, hlavně tvoření kolon v ulici 5. května. Proto si zatím vymínila zkušební provoz na půl roku s tím, že kdyby se objevily výraznější dopravní komplikace, bude žádat návrat k původnímu stavu.

„Situaci podrobně monitorujeme, nechceme zatím dělat ukvapené závěry. Stanovisko vydáme až po minimálně dvoutýdenním sledování,“ informuje starosta Prahy 4 Pavel Horálek a dodává: „Já osobně jsem přesvědčen, že si vozidla budou hledat jiné objízdné trasy. Bohužel si většina řidičů neřekne, že nebude jezdit přes centrum nebo použije městskou hromadnou dopravu. Jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že většina řidičů se dnes po mediální masáži místu vyhnula, ale dřív nebo později se sem opět vrátí. A to nastane pohroma.“

Zúžení magistrály - den druhý

Druhým dnem je zúžena magistrála v Legerově ulici v Praze, která je jednou z nejrušnějších komunikací v hlavním městě. Místo čtyř jízdních pruhů, mají nově řidiči k dispozici o jeden méně.

Na dopravě se ale v podstatě nic nezměnilo. V úterý při dopolední špičce se provoz dostal na stupeň číslo pět a tvořily si zácpy. Přesto byl na konci zúžení Legerovy ulice provoz poměrně plynulý.

Na hodnocení, zdali se provoz na magistrále po jejím zúžení zlepší, je zatím příliš brzy.

„Je potřeba zde dopravu sledovat několik týdnů, teprve potom můžeme začít hodnotit a budeme schopni říct, jestli se snížila hlučnost, počet aut a exhalace,“ sdělil zástupce starostky Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS).

(luk)

„Sama jsem si úsek projížděla a myslím, že současný počet pruhů je pro spoustu řidičů naopak jednodušší. Od ulice 5. května jedou ve svém pruhu a nemusejí za Nuselským mostem přejíždět do čtvrtého pruhu,“ hodnotí situaci Černochová. Za pravdu jí včera dala i Marie Nyplová, bydlící v Legerově ulici: „Auta dnes nemusela neustále zastavovat a pak se zase rozjíždět, takže nedělala takový hluk a snad i výfukových plynů bylo méně.“

Betonové zátarasy začali instalovat pracovníci Technické správy komunikací již v sobotu. Oproti původním plánům byla nakonec vybrána varianta, zužující magistrálu jen od Nuselského mostu po ulici Tyršovu. Od té až po Rumunskou je původní čtvrtý pruh odbočovacím. „Definitivní podoba zúžení vzešla z jednání Prahy 2 a odboru dopravy pražského magistrátu,“ komentuje situaci mluvčí Technické správy komunikací Tomáš Mrázek. „Je to nejlepší řešení průjezdnosti křižovatkou,“ doplňuje ho Černochová.

Po půlroční zkušební době má být rozhodnuto, zda budou zátarasy odstraněny nebo bude zúžení trvalé. „Jako městská část budeme usilovat o to, aby magistrála co nejméně zatěžovala občany Prahy 2. Kdyby ale hrozil dopravní kolaps, jsme ochotni opatření odvolat. Když však k ničemu nedojde, budeme usilovat o to, aby zde zúžení zůstalo natrvalo,“ zakončuje Černochová.

Legerova ulice tíží obyvatele okolních domůjiž několik let

Nejhorší a nejšpinavější ulice ulice v Praze, to je Legerova ulice, kterou vede Severojižní magistrála. Ulice samotná má ještě několik dalších negativních nej. Jsou zde největší koncentrace oxidu dusíku a také prachu a dalších škodlivin. Hluk v ulici je pro její obyvatele nesnesitelný.

Vedení Prahy 2 věří, že omezení by mělo pomoci zejména lidem žijícím v ulici. Jedná se o 1206 obyvatel, kteří podle místostarosty Prahy 2 Václava Vondráška (ODS) musejí žít doslova ve strašidelných podmínkách. „Zúžení o jeden jízdní pruh podle nás není nijak zásadním omezením pro dopravu. Možná se o něco zhorší plynulost jízdy, už dnes se ale o plynulosti hovořit nedá. Na druhou stranu by to mělo výrazně pomoci obyvatelům žijícím v této lokalitě,“ řekl zástupce starostky.

Ten ještě argumentoval tím, že magistrála a například i silnice Městského okruhu mají jen dva jízdní pruhy, takže i tři v Legerově ulici budou stále nadstandardem.

Zúžení chtějí už 12 let

Pro vedení Prahy 2 a jejich obyvatele bude víkendové zúžení magistrály velkým zadostiučiněným. „Usilovala o to už i minulá zastupitelstva. Návrh na zúžení padl už před 11 až 12 lety,“ pokračovala starostka.

Problém ale začal už v sedmdesátých letech. V roce 1973 byl spuštěn provoz na Nuselském mostu, který spojuje centrum s Pankrácem. „V této lokalitě je obrovské množství obyvatel a lidé z Prahy 4 pak jezdí právě přes magistrálu,“ upozornil Václav Vondrášek. V roce 1978 bylo dokončeno přemostění Masarykova nádraží a o dva roky později byl uveden do provozu most Barikádníků. „Severojižní magistrála měla být pouze dočasným řešením, dodnes je to ale nejvytíženější komunikace v centru města,“ pokračoval místostarosta.

Dokončené okruhy nepomohou

Situace na magistrále by se měla zlepšit po dokončení Městského a Pražského okruhu. „Denně zde projede zhruba 100 tisíc vozidel, po dokončení okruhů by to mělo být o 20 až 25 tisíc aut méně. Ani to ale situaci nevyřeší, stále je to obrovské číslo,“ konstatoval Vondrášek.

Navíc dokončení obou silničních staveb je daleko a Praha 2, jež je nejhustěji zalidněnou městskou částí v hlavním městě, nechce dále čekat.

Zástupce starostky Prahy 2 Václav Vondrášek (ODS) tvrdí:

Tři jízdní pruhy jsou stále nadstandard

Už jen několik dní zbývá do snížení počtu jízdních pruhů v Legerově ulici ze čtyř na tři. S velkým očekáváním se na změnu připravuje také zástupce starostky Prahy 2 Václav Vondrášek, který o zúžení dlouhodobě usiluje.„Odborníci, kteří jsou proti zúžení magistrály, hledí na situaci pouze z dopravního hlediska.A to není dobře,“řekl v rozhovoru pro Deník.

Tisíce Pražanů s napětím očekávají zúžení ulice. Co si mohou lidé od změny slibovat?

Například to, že se pravý krajní jízdní pruh, o který bude ulice zúžena, změní na odstavný a zásobovací. V současné době zde v podstatě není možné zastavit, to by mělo být po vytvoření odstavného pruhu možné. Dále je zde obrovský hluk a kromě něj ohrožují lidi i exhalace, které v některých ukazatelích překračují povolené normy o stovky procent. Jedná se o drobné částice prachu, který proniká hluboko do dýchacího ústrojí a na nějž se váží další škodliviny včetně rakovinotvorných látek. Věříme, že po zúžení by se měla situace zlepšit.

Jsou ještě nějaké jiné možnosti, jak zlepšit životní podmínky obyvatel Legerovy ulice?

Mnoho jich opravdu není. Ke snížení hlučnosti v bytech je možné vyměnit okna, která budou lépe těsnit. Jsou zde ale také objekty v soukromém vlastnictví, u nichž městská část takové kroky dělat nebude. Další kompenzací bylo to, že jsme v lokalitě pro letošní rok nepřistoupili ke zvyšování nájemného.

Problém s dopravou není jen v Legerově, ale také například k ní částečně paralelní ulicí Sokolskou, budete řešit i tuto lokalitu?

V Sokolské ulici jsou již nyní na některých místech jen tři jízdní pruhy. Také je zde více semaforů, takže situace je o něco lepší než v Legerově. To ale neznamená, že provoz v Sokolské nebudeme řešit, určitě se to také pokusíme zlepšit.

JAN PIROCH, LUKÁŠ MAREK