Nové prostory mají co nejvíce připomínat domácí prostředí. Určené jsou pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením. Zařízení je první svého druhu v České republice. Vzniklo díky sedmdesátimilionové dotaci pražského magistrátu.

V celém domově zatím funguje pět domácností. V každé z nich žije 18 klientů. Komunitu má na starost jeden vedoucí a deset dalších zaměstnanců, kteří se střídají v nepřetržitých službách. 

Společně i na vodu

„Jsme rádi, když máme jakéhokoliv dobrovolníka, jelikož s klienty chodíme do divadel i na koncerty. Pokud chceme prosazovat přístup zaměřený na člověka, tak by to bez nich nebylo možné,“ říká ředitelka Domova Sulická Lenka Kohoutová.  V létě dokonce klienti vyrážejí i na vodu.

„Snažíme se s nimi hlavně simulovat běžný den,“ vysvětluje Kohoutová. Každá domácnost má přitom jinou míru podpory. V některých se více nacvičuje vaření a praní prádla, v jiných zase samostatný pohyb po městě. „Už se nám totiž ztratilo mnoho klientů,“ upozorňuje ředitelka. „Všichni se ale naštěstí vždy ve zdraví našli,“ dodává.

V domově jsou k dispozici také dílny, v nichž klienti mohou rozvíjet své dovednosti. S těmi, kteří se nedokážou běžně domluvit, trénují speciální pedagogové právě dorozumívání. „Například naše klientka Vlasta používá obrázky,“ říká Kohoutová.

Velký pokrok

Pro zajištění maximálního soukromí nejsou uvnitř objektu žádné kamery. Ještě  v nedávné minulosti přitom v domě existovala takzvaná klecová lůžka a někteří těžko zvladatelní jedinci byli přivazováni. Na záchodech pak u kabinek záměrně chyběly dveře, aby mohli být klienti neustále pod dozorem. Fotografie z 90. let ukazuje i toaletní místnost, ve které byly záchodové mísy umístěné přímo vedle sebe. Ráno na ně personál vysazoval postižené dokonce kolektivně.

Nyní se zařízení chlubí krásnou společenskou místností, kuchyňkou, zázemím pro zdravotnický personál a sociální pracovníky, vzdělávacím centrem  a moderní zdravotnickou technologii.

Po schválení ze strany magistrátu ho budou moci využívat nejen současní klienti domova, ale postižení lidé z celé republiky.