„Ať si to vybudují u nich na rybníku V Rohožníku,“ rozčiloval se jeden z rybářů, kteří přišli k umělé nádrži Slatina v brzkých ranních hodinách, aby začali nový pracovní týden rekreačně a bez stresu lovením ryb.

Jeho rozhořčený nesouhlas se týkal plánované výstavby vleku pro vodní lyžaře na místní vodní ploše, kde je od dubna umožněn rekreační rybolov.

Projekt, který má přilákat sportovce z Prahy i Středočeského kraje, připravuje městská část Dubeč.

„Chceme nalákat sportovce z Prahy a okolí do Dubče a podpořit tak turistický ruch,“ uvádí důvody chystané stavby starosta Dubče Jaroslav Tošil.

„Ve středních Čechách není žádná taková instalace. Nejbližší vleky pro vodní lyžování jsou od Prahy vzdáleny řádově sto kilometrů a Pražané tam i tak jezdí. Proto si myslím, že vybudovat takovouto lanovku v Praze bude mít velký potenciál,“ dodává.

Lokalitu vhodnou pro tuto sportovní atrakci vybírala Dubeč ze šesti vodních ploch. Parametrům, které má vlek pro vodní lyžování splňovat, vyhovovala zmíněná nádrž. „Náš rybník, rybník V Rohožníku, je nám nejblíže, bohužel však nesplňuje jeden ze základních parametrů velikost. Slatina byla z vybíraných nejideálnější a je i blízko Dubči,“ odůvodňuje výběr lokality starosta Tošil.

Vyhledávaná sportovní lokalita

Okolí umělé nádrže, která se nachází na pomezí Dubče a Dolních Měcholup, je již v současné době vyhledávanou sportovní lokalitou. Vede tudy cyklistická a in-line bruslařská stezka, která vznikla spontánně.

„Původně cesta měla sloužit jako obslužná komunikace ke kanalizační stoce. Nikdo v té době nezamýšlel dráhu pro bruslaře na in-line bruslích, která je teď tak hojně využívaná,“ uvádí starosta Dubče s tím, že i s těmito sportovními aktivitami plánovaný projekt počítá.

Ke stávající in-line bruslařské a cyklistické stezce by totiž měla podle projektové studie přibýt nová trasa vedoucí kolem nádrže a stezka vedoucí od Slatiny do Dubče. Se záměrem Dubče využít vodní plochu nádrže pro vodní lyžování nesouhlasí rybáři. Bojí se o to, že ztratí možnost rekreačního rybolovu. Podle starosty však jejich obavy pramení z nedostatečné informovanosti. „Díky vodnímu lyžování dochází k masivnímu provzdušňování a to rybám prospívá,“ argumentuje starosta Dubče. „Sami rybáři mi řekli, že se ryby ulovené v nádrži nedají jíst, protože zapáchají. Je to tím, že je zde voda málo obohacována kyslíkem, což by vodní lyžování změnilo,“ dodává.

Český rybářský svaz hodlá starosta o výhodách a přínosech informovat, až přijde na řadu stavba lanovky. Projekt je nyní ve fázi studie a zatím se připravuje projektová dokumentace. Financování výstavby za deset milionů korun by měl zajistit soukromý investor. Zamýšlený projekt chce Dubeč dokončit do dvou let.

Obyvatelé Dubče, kteří nejsou vyznavači vodních sportů, se o projekt nijak zvlášť nezajímají, ale v zásadě jim nevadí. „Jen aby to nedělalo nějaký hluk,“ říká jedna z místních.

Podle starosty je však provoz vleku nehlučný a zároveň ekologický.

Nesouhlasné reakce plánovaná výstavba lanovky vyvolala na Odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Podle posudku, který odbor vypracoval, by zamýšlená výstavba ohrozila chráněné druhy živočichů a rostlin, které zde žijí a které se na červeném seznamu ohrožených druhů.

V posudku mimo jiné stojí, že rozšíření in-line bruslařské a cyklostezky kolem umělé nádrže „by mělo za následek cílené zavedení lidí do klidové zóny nádrže a jejích nejcennějších partií“.

Starosta Dubče však namítá: „Podle volně dostupné dokumentace o limitech využití území zde nejsou žádná ochranná pásma. Pokud by toto tvrzení bylo skutečně legitimní, bylo by to uvedeno jako ochranné pásmo.“

ANKETA: Co si myslíte o stavbě vleku pro vodní lyžaře na nádrži Slatina?

Petr Novák, Říčany

O tom ani nevím. Chodím sem rybařit a vlek by tu pravděpodobně plašil ryby. Mrzelo by mě, kdybych sem chodit už nemohl. Je tu klid a člověk si tady odpočine.

Klára Pokorná, Dubeč
Neslyšela jsem o tom, ale jsem zastánce vodního lyžování a nápad se mi líbí. V okolí Prahy nic takového není, takže by bylo, skvělé mít tady blízko něco takového.

Michal Tůma, Dubeč

Nic jsem o tom ještě neslyšel, ale vůbec mi to nevadí. Naopak mi to přijde jako dobrý nápad. Bude to zajímavá atrakce pro pražské sportovce.