Bohužel, bez spolupráce s hlavním městem a současně s vytvořením nové koncepce výdeje metadonu moc velká šance na zklidnění situace není. Libeňské centrum výdeje metadonové substituce slouží jako nízkoprahové zařízení a dojíždějí sem lidé z celé Prahy. 

Radní pro bezpečnost Jiří Vítek ihned po obdržení dopisu požádal zástupce Nemocnice Na Bulovce o přímou účast na komisi pro bezpečnost a veřejný pořádek MČ Praha 8, kde informoval, že současné vedení prostřednictvím místostarostky Vladimíry Ludkové iniciovalo jednání s protidrogovou koordinátorkou hlavního města.

Komise na svém zasedání vydala usnesení, ve kterém žádá neodkladné řešení situace, zvýšení bezpečnosti nejen v prostorách Nemocnice Na Bulovce, ale i v jejím okolí. „Bohužel problémy se přelévají od Kobylis po Palmovku, kde klienti mimo jiné metadonového centra tráví po jeho opuštění volný čas. Zatímco v jiných oblastech trestné činnosti nám čísla rapidně klesají, tak ve výrobě a prodeji drog nám naopak raketově stoupají a můžete to vyvracet jak chcete, já zde jistou souvislost vidím, například v tom, že za klienty zařízení se stahují další závislé osoby. Situaci zhoršuje i sousedství záchytky,“ uvedl Vítek.

Krádeže, ničení majetku a nákup drog

Ve zprávě adresované vedení radnice Prahy 8 ze strany Nemocnice Na Bulovce se uvádí: Neustále se tak potýkáme s odstraňováním improvizovaných příbytků a likvidací odpadu (i z veřejného prostranství v okolí ubytovny), který ve značném množství tyto osoby vyprodukují (použité jehly, obaly od potravin apod.). Likvidaci odpadu provádí zaměstnanci nemocnice, což je velmi rizikové s ohledem na druh odpadu a může dojít k jejich poranění.

Na tyto uživatele drog poukazují i znepokojení pacienti, návštěvníci, zaměstnanci nemocnice a hosté ubytovaní v prostorách ubytovny. Nemocnice se též potýká i se značným množstvím škodných událostí, které se vztahují ke krádežím a ničení majetku. Narušené bezpečnostní překážky, ať u nebezpečných (infekčních) odpadů nebo u jiných provozních objektů, jsou na denním pořádku. Zaměstnanci a klienti nemocnice jsou mnohdy svědky i situací, kdy tyto osoby provádí aplikaci drog na veřejném prostranství v některých případech i výměnu a nákup drog. O této situaci již Bulovka informovala zástupce Policie ČR Praha 8 Libeň.

„Umístění centra metadonové substituce na tomto místě jsem za svého předchozího působení na radnici rozporovala, především je k němu jediná cesta od zastávky MHD, díky čemuž se jeho návštěvníci nemohou přirozeně rozptýlit. Osobně se mi nelíbí jeho umístění ani do blízkosti našeho domu s pečovatelskou službou. Rovněž není férové od hlavního města tak výrazně zatížit jednu městskou část," uvedla Ludková.

Rozložte zátěž

"Jedinou cestou je spravedlivé rozložení zátěže i mezi ostatní městské části, cestou by mohlo být mobilní zařízení, popřípadě zřízení dalšího centra tohoto typu mimo Prahu 8. Ke zvažovaným okamžitým opatřením patří i úprava doby výdeje a zejména pak zapojení policie. Z rozhovoru s lékařem centra vyplynulo, že zapojení městské policie nevnímají jako problém. V minulosti bylo dokonce zvažováno umístit centrum právě do blízkosti služebny strážníků,“ doplnila.

Centrum Drop In se v minulosti stěhovalo opakovaně. "Vedení Prahy 8 nezpochybňuje potřebnost zařízení, jehož absence by situaci v ulicích hlavního města výrazně zhoršila, avšak je třeba, aby Magistrát hl. m. Praha řešil dopady, které jdou pouze za Prahou 8. Centrum metadonové substituce má i další pobočky, zde však funguje vyšší práh pro příjem klientů, míří do nich například ti, kteří uspěli v centru v Praze 8 a posunuli se do další fáze své léčby," píše v tiskové zprávě mluvčí Prahy 8 Marcela Konrádová.

„Je pochopitelné, že žádná z městských částí nebude dobrovolně chtít převzít část kapacity, ale to s ohledem na naše občany nelze akceptovat. Už nyní vydává Praha 8 ze svého rozpočtu nemalé peníze na likvidaci injekčního odpadu, například u Nemocnive Na Bulovce muselo dojít v minulosti k instalaci sběrného koše na stříkačky a je zde prováděn terénní sběr odpadu, ty peníze nám nikdo nevrátí,“ doplňuje místostarostka Ludková.

Jak protidrogová koordinátorka hlavního města, tak i lékař Drop In uvedli, že jeden z problémů mobilního zařízení spočívá ve schopnosti personálního pokrytí a místostarosta Vítek dodává: „Personální podstav panuje i na straně Městské police hl. m. Prahy, nicméně vnímáme velmi pozitivně, že jednání v této věci bylo zahájeno a doufáme, že se nám podaří najít schůdné řešení, které zklidní situaci.“