Poukázala na to, že má sama zkušenosti s tím, že děti mnohdy přecházejí na pozemních komunikacích a nedávají pozor. „Riziko úrazu je opravdu reálné. Zrovna včera srazilo auto jedenáctiletého kluka," vyprávěla dětem Eva Lejčarová.

Zlatá zebra

Sama si dopravní výchovou jako dítě také prošla, a tak ví, že nejdůležitější je dětem dopravní výchovu vyprávět poutavě. „Jako dítě školou povinné si pamatuji, že jsme se dopravní výchovu učili prostřednictvím projektu Zlatá zebra aneb Hravá škola dopravních pravidel pro děti a rodiče. Pouštělo se to v rozhlasu a pořadem nás provázel Spejbl s Hurvínkem," vzpomíná Lejčarová.

Dnes už ale doba pokročila. A místo Spejbla a Hurvínka se žáci na dětských dopravních hřištích učí převážně pomocí interaktivních tabulí. Dopravní značky, křižovatky, povinná výbava cyklisty. To všechno umí lidé vyučující dopravní výchovu na interaktivní tabuli rozpohybovat.

Dopravní značky i výbava cyklisty

Výuka tak nikdy není stejná. „Žáci se sami zapojují do výuky, když probíráme značky, mohu si vybírat z velkého množství značek ty, které si myslím, že by zrovna mohly být problematické. V programu je hodně obrázků, chodce a cyklisty mohu rozpohybovat, a to děti samozřejmě baví."

Stejně jako testy na konci hodiny. Eva Lejčarová rozdala páťákům hlasovací zařízení a vysvětlila, jak ho mají použít. 20 otázek, výběr A, B nebo C. Při závěrečném vyhodnocování byl modelový příklad křižovatky. Kdo projede jako třetí cyklista, autíčko, nebo dodávka? „Tak to jsem zvědavá, kdo to měl správně, tento modelový příklad křižovatky je jeden z těch nejtěžších," řekla Eva Lejčarová, která si na interaktivní tabuli rozklikla správné odpovědi. „No teda! Máte ji všichni správně!" „Jooooooo!" vykřikli nadšení žáci.

Městského strážníka Michala Janíka, který měl s dětmi v září a říjnu dopravní výchovu na hřišti, výsledek také potěšil. Ale je však realistou. „Doufám, že stejně dobře si žáci povedou i na jaře při praktické výuce na dětském dopravním hřišti. Teorie je jedna věc. Praxe však bývá někdy o poznání horší."

Dopravní výchova na základních školách

- V České republice je v současné době dopravní výchova v mateřských školách a na 1. stupni základních škol (prvouka), a to se zaměřením na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání).

- Starší děti mají možnost naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky převážně jen díky obětavosti učitelů, v době mimo vyučování prostřednictvím speciálních kroužků a kursů, popř. díky systému práce dopravních hřišť v určitých oblastech.

- Celoročním vyvrcholením výuky dopravní výchovy je Dopravní soutěž mladých cyklistů, ve které musí žáci projevit teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci.